Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjen beskriver hur Linköpings kommun arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor utifrån ett arbetsgivarperspektiv. För Linköpings kommuns övergripande jämställdhetsarbete finns en annan riktlinje, Riktlinje för jämställdhet i Linköpings kommun.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 §411

Senast uppdaterad den 4 december 2023