Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun

Riktlinjen beskriver hur Linköpings kommun arbetar utifrån Agenda 2030, CEMR-deklarationen och de nationella jämställdhetspolitiska målen. Riktlinjen avser all kommunens verksamhet.

För Linköpings kommunens arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor utifrån ett arbetsgivarperspektiv finns en separat riktlinje, Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare.

Senast uppdaterad den 16 november 2021