Kretslabbet

Kretslabbet är ett återvinningscentrum med lärandesyfte. Genom att använda överblivet material i undervisningen skapas förståelse för hur material kan få nytt liv och nya användningsområden. Genom att skänka ting och material som annars skulle kastas, bidrar vi till en mer hållbar framtid, både ekologiskt och utbildningsmässigt.

Kretslabbet ska vara en plats där spillmaterial och återvinningsmaterial från företag och hem får nytt liv utifrån en kreativ hållning och ett lärandeperspektiv. I huset kan pedagoger, lärare samt barn hämta material till sin verksamhet där materialet sedan kan användas på en mängd olika sätt – i skapandet, i matematiska problemställningar – här är det endast vår fantasi som sätter gränserna.

I Kretslabbet ska det erbjudas workshops för skolans/förskolans personal kring hur vi kan förhålla oss till materialet och hur vi tillsammans kan ta ansvar för ett hållbart levene där vi alla kan påverka och bidra.
Visionen är att skapa en mötesplats där ett hållbart samhälle ligger i fokus och där det ges möjlighet att reflektera och skapa en fördjupad förståelse kring den teori och praktik som återbruksmaterial öppnar upp för.

Kretslabbet är ett projekt som startats i Ryd genom stöd från Idéslussen. Materialet är till för förskolor och skolor i de områden kretslabbet finns. (För närvarande Ryd, Lambohov, Slaka och Skeda Udde).

Arbetar ni inom ett annat område är ni varmt välkomna att boka tid för studiebesök och ta del av tips, ideér och råd.

Kretslabbet

Skicka e-post till Kretslabbet

E-post: kretslabbet@linkoping.se

Webbadress: http://www.linkoping.se/kretslabbet http://www.linkoping.se/kretslabbet

Besöksadress
Björnkärrsgatan 17
Kretslabbet Lambohov: Bygdegatan 349

Projektledare
Sofia Hedin
Telefon: 013-26 34 54

Företagskontakt
Maria Karlgren
Telefon: 013-29 41 86

Instagram
Följ oss gärna på Instagram: Kretslabbet

Senast uppdaterad den 5 september 2018