Hoppa till huvudinnehåll

Lärande för hållbar utveckling - LHU

I Linköpings kommun har lärarhandledningen "På riktigt viktigt - lärande för hållbar utveckling i förskolan" utvecklats.

Lärarhandledningen har ett verksamhetsnära fokus där didaktiska texter författade av Eva Ärlemalm-Hagsér kompletteras med projektbeskrivningar som visar på vad arbetet med lärande för hållbar utveckling kan innebära i förskolans verksamhet.

Det finns en utbildningsserie kopplad till lärarhandledningen som har olika fokus beroende på respektive förskolas behov. Det är en stor fördel att tillsammans i hela personalgruppen gå igenom denna utbildning. Har ni frågor, ta kontakt med Patrik Landström, 013-26 26 53.

I menyn finns möjlighet att hitta information om "Projekt Hållbar förskola och skola i Linköping" som pågick under åren 2016 och 2017, hållbarhetskonferensen höstterminen 2017, länksamlingar, Grön flagg med mera. Har ni frågor, ta kontakt med Patrik Landström, 013-26 26 53.

 

Senast uppdaterad den 23 november 2022