Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Giftfri förskola - Kemikaliesmart skola

Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 miljömål, och det är utpekat som ett prioriterat arbetsområde av regeringen. I Linköping arbetar vi aktivt för en giftfri miljö. Kommunen har i det här arbetet ett särskilt fokus på barn och ungdomar, eftersom de är mer sårbara för påverkan från kemiska produkter, och arbetet utgår från en fastställd aktivitetsplan.

Aktivitetsplanen är ett första steg i ett långsiktigt arbete för att skapa giftfria förskolor.

Idag finns kunskaper om att miljögifter kan spridas från vardagsprodukter som finns i vår omgivning, som till exempel vissa leksaker, möbler och elektronik, till luften och fastna i damm som vi sedan andas in. Barn är mer känsliga för dessa kemikalier och miljögifter än vuxna och eftersom barnen tillbringar en stor del av sin tid på förskolan är det viktigt att börja göra förbättringar där.
Aktivitetsplanen består av 12 aktiviteter som bland annat innebär att tydligare miljökrav ställs i samband med upphandling och vid ny- och ombyggnation av förskolor och skolor.

För att ge förskole- och fritidspersonal råd och stöd i arbetet med att gå igenom och rensa bort produkter och varor som kan innehålla farliga kemikalier i barnens närmiljö har handledningsmaterial tagits fram och utbildningar om kemikalier i vardagen anordnats.

Nedan finns handledningsmaterial och tips på hur er förskola och skola kan arbeta mer kemikaliesmart och hållbart.

Senast uppdaterad den 21 april 2017