Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomisk ersättning skolverksamhet

Här hittar du prislistor för utbildning inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola och information om tilläggsbelopp för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

Anvisning till ekonomiunderlag

Ersättning förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31
Reviderade belopp utgår från 2023-04-01 - 2023-12-31

Förskoleverksamhet

Pedagogisk omsorg/Familjedaghem 

Pedagogisk omsorg 1-2 år
Grundbelopp per år: 126 169 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 115 382 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 126 169 kronor

Pedagogisk omsorg 3-5 år
Grundbelopp per år: 93 235 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 85 513 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 93 235 kronor

Pedagogisk omsorg 1-2 år, (plats på grund av föräldraledig, arbetslös)
Grundbelopp per år: 78 051 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 67 265 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 78 051 kronor

Pedagogisk omsorg 3-5 år, (plats på grund av föräldraledig,arbetslös)
Grundbelopp per år: 73 872 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 66 150 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 73 872 kronor

Förskola

Förskola 1-2 år
Grundbelopp per år: 152 099 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 141 312 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 152 099 kronor

Förskola 3-5 år
Grundbelopp per år: 111 646 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 103 923 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 111 646 kronor

Förskola 1-2 år (plats pga. föräldraledig, arbetslös)
Grundbelopp per år: 82 315 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 71 529 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 82 315 kronor

Förskola 3-5 år (plats pga. föräldraledig, arbetslös, allmän förskola)
Grundbelopp per år: 72 387 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 64 665 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 72 387 kronor

Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem 6-9 år
Grundbelopp per år: 36 758 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 36 758 kronor

Fritidshem 10-13 år
Grundbelopp per år: 25 781 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 25 781 kronor

Fritidshem särskola

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 1
Grundbelopp per år: 107 782 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 107 782 kronor

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 2
Grundbelopp per år: 109 237 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 109 237 kronor

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 3 eller resursskola
Grundbelopp per år: 233 659 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 233 659 kronor

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 4
Grundbelopp per år: 296 884 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 296 884 kronor

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år
Grundbelopp per år: 18 919 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 18 919 kronor

Öppen fritidsverksamhet särskola

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 1
Grundbelopp per år: 28 025 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 28 025 kronor

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 2
Grundbelopp per år: 37 367 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 37 367 kronor

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 3 eller resursskola
Grundbelopp per år: 65 392 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 65 392 kronor

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 4
Grundbelopp per år: 93 417 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 93 417 kronor

Morgonomsorg

Morgonomsorg 10-13 år
Grundbelopp per år: 3 941 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 3 941 kronor

Lokalersättning per barn och år

Förskoleverksamhet**
Kommunal: 23 337 kronor
Enskild utförare*: 23 337 kronor

Fritidsverksamhet
Kommunal: 8 849 kronor
Enskild utförare*: 8 849 kronor

Morgonomsorg
Kommunal: 1 294 kronor
Enskild utförare: 1 294 kronor

* momskompensation 6 % tillkommer belopp
** lokalersättning utges ej till enskilda utförare som nyttjar kommunens lokaler

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31
Reviderade belopp utgår från 2023-04-01 - 2023-12-31

Grundskola

Förskoleklass
Grundbelopp per år: 37 375 kronor
Fristående*: 37 375 kronor

Årskurs 1-3
Grundbelopp per år: 65 553 kronor
Fristående*: 65 553 kronor

Årskurs 4-6
Grundbelopp per år: 73 080 kronor
Fristående*: 73 080 kronor

Årskurs 7-9
Grundbelopp per år: 87 322 kronor
Fristående*: 87 322 kronor

Anpassad grundskolan

Årskurs 1-3

Grupp 1
Grundbelopp per år: 219 416 kronor
Fristående*: 219 416 kronor

Grupp 2
Grundbelopp per år: 244 625 kronor
Fristående*: 244 625 kronor

Grupp 3
Grundbelopp per år: 346 412 kronor
Fristående*: 346 412 kronor

Grupp 4
Grundbelopp per år: 405 673 kronor
Fristående*: 405 673 kronor

Årskurs 4-6

Grupp 1
Grundbelopp per år:230 527 kronor
Fristående*: 230 527 kronor

Grupp 2
Grundbelopp per år: 240 922 kronor
Fristående*: 240 922 kronor

Grupp 3
Grundbelopp per år: 392 505 kronor
Fristående*: 392 505 kronor

Grupp 4
Grundbelopp per år: 450 119 kronor
Fristående*: 450 119 kronor

Årskurs 7-10

Grupp 1
Grundbelopp per år: 270 660 kronor
Fristående*: 270 660 kronor

Grupp 2
Grundbelopp per år: 281 055 kronor
Fristående*: 281 055 kronor

Grupp 3
Grundbelopp per år: 500 774 kronor
Fristående*: 500 774 kronor

Grupp 4
Grundbelopp per år: 624 619 kronor
Fristående*: 624 619 kronor

Lokalersättning per elev och år

Grundskola
Kommunal: 19 760 kronor
Fristående*: 19 760 kronor

Resursskola
Kommunal: 68 965 kronor
Fristående*: 68 965 kronor

Anpassad skola
Kommunal: 19 760 kronor
Fristående*: 19 760 kronor


* momskompensation 6 % tillkommer belopp

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31
Reviderade belopp utgår från 2023-04-01 - 2023-12-31

Barnomsorg

Förskola 1-2 år
Årskostnad: 183 600 kronor
Månadskostnad: 15 300 kronor

Förskola 3-5 år
Årskostnad: 143 200 kronor
Månadskostnad: 11 933 kronor

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg 1-2 år
Årskostnad: 134 400 kronor
Månadskostnad: 11 200 kronor

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg 3-5 år
Årskostnad: 101 400 kronor
Månadskostnad: 8 450 kronor

Fritidshem 6-9 år 
Årskostnad: 48 800 kronor
Månadskostnad: 4 067 kronor

Fritidshem 10-13 år
Årskostnad: 37 800 kronor
Månadskostnad: 3 150 kronor

Förskola (plats pga föräldraledig, arbetssökande) 1-2 år
Årskostnad: 113 800 kronor
Månadskostnad: 9 483 kronor

Förskola (plats pga föräldraledig, arbetssökande, allmän förskola) 3-5 år
Årskostnad: 103 900 kronor
Månadskostnad: 8 658 kronor

Föräldraavgiften debiteras av hemkommunen.

Specialverksamheter 

Språkfritidshem (Språksam)
Årskostnad: 123 959 kronor
Månadskostnad: 10 330 kronor

Fritidshem asperger 
Årskostnad: 123 959 kronor
Månadskostnad: 10 330 kronor

Fritidshem hörsel
Årskostnad: 123 959 kronor
Månadskostnad: 10 330 kronor

Allergiförskola
Årskostnad: 273 400 kronor
Månadskostnad: 22 783 kronor

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31
Reviderade belopp utgår från 2023-04-01 - 2023-12-31

Grundskola

F-klass
Årskostnad: 58 800 kronor
Månadskostnad: 4 900 kronor

Årskurs 1-3
Årskostnad: 87 000 kronor
Månadskostnad: 7 250 kronor

Årskurs 4-6
Årskostnad: 94 500 kronor
Månadskostnad: 7 875 kronor

Årskurs 7-9
Årskostnad: 108 800 kronor
Månadskostnad: 9 067 kronor

Specialverksamheter

Språksam Fklass
Årskostnad:295 800 kronor
Månadskostnad: 24 650 kronor

Språksam åk 1-3
Årskostnad: 323 900 kronor
Månadskostnad: 26 992 kronor

Språksam åk 4-6
Årskostnad: 331 500 kronor
Månadskostnad: 27 625 kronor

Språksam åk 7-9
Årskostnad: 345 700 kronor
Månadskostnad: 28 808 kronor

Rörelshinderklass åk 1-3
Årskostnad: 776 100 kronor
Månadskostnad: 64 675 kronor

Rörelshinderklass åk 4-6
Årskostnad: 783 600 kronor
Månadskostnad: 65 300 kronor

Rörelshinderklass åk 7-9
Årskostnad: 797 800 kronor
Månadskostnad: 66 483 kronor

Aspergerklass åk 1-6
Årskostnad: 490 000 kronor
Månadskostnad: 40 833 kronor

Aspergerklass åk 7-9
Årskostnad: 455 400 kronor
Månadskostnad: 37 950 kronor

Hörselklass Fklass
Årskostnad: 336 300 kronor
Månadskostnad: 28 025 kronor 

Hörselklass åk 1-3
Årskostnad: 364 500 kronor
Månadskostnad: 30 375 kronor

Hörselklass åk 4-6
Årskostnad: 372 100 kronor
Månadskostnad: 31 008 kronor

Hörselklass åk 7-9
Årskostnad: 386 300 kronor
Månadskostnad: 32 192 kronor

Resursskola
Årskostnad:505 700 kronor
Månadskostnad: 42 142 kronor

Anpassad skola

Årskurs 1-3

Anpassad grundskola åk 1-3- grupp 1
Årskostnad: 272 400 kronor
Månadskostnad: 22 700 kronor

Anpassad grundskola åk 1-3- grupp 2
Årskostnad: 297 600 kronor
Månadskostnad: 24 800 kronor

Anpassad grundskola åk 1-3- grupp 3
Årskostnad: 399 400 kronor
Månadskostnad: 33 283 kronor

Anpassad grundskola åk 1-3- grupp 4
Årskostnad: 458 700 kronor
Månadskostnad: 38 225 kronor

Årskurs 4-6

Anpassad grundskola åk 4-6- grupp 1
Årskostnad: 283 500 kronor
Månadskostnad: 23 625 kronor

Anpassad grundskola åk 4-6- grupp 2
Årskostnad: 293 900 kronor
Månadskostnad: 24 492 kronor

Anpassad grundskola åk 4-6- grupp 3
Årskostnad: 445 500 kronor
Månadskostnad: 37 125 kronor

Anpassad grundskola åk 4-6- grupp 4
Årskostnad: 503 100 kronor
Månadskostnad: 41 925 kronor

Årskurs 7-9

Anpassad grundskola grupp 1 åk 7-10
Årskostnad: 323 600 kronor
Månadskostnad: 26 967 kronor

Anpassad grundskola grupp 2 åk 7-10
Årskostnad: 334 000 kronor
Månadskostnad: 27 833 kronor

Anpassad grundskola grupp 3 åk 7-10
Årskostnad: 553 800 kronor
Månadskostnad: 46 150 kronor

Anpassad grundskola grupp 4 åk 7-10
Årskostnad: 677 600 kronor
Månadskostnad: 56 467 kronor

Fritidshem elev anpassad skola

Fritidshem 6-13 år anpassad skola grupp 1
Årskostnad: 119 800 kronor
Månadskostnad: 9 983 kronor

Fritidshem 6-13 år anpassad skola grupp 2
Årskostnad: 121 293 kronor
Månadskostnad: 10 108 kronor

Fritidshem 6-13 år anpassad skola grupp 3
Årskostnad: 245 715 kronor
Månadskostnad: 20 476 kronor

Fritidshem 6-13 år anpassad skola grupp 4
Årskostnad: 308 941 kronor
Månadskostnad: 25 745 kronor

Tilläggsbelopp är en ersättning utöver grundbelopp som fristående huvudman kan söka för barn/elever som har extraordinära stödbehov och ges extraordinära stödåtgärder.

En ansökan om tilläggsbelopp kan göras under hela året, men inför nytt läsår behöver ansökan vara Linköpings kommun tillhanda senast 30 april för att besked ska kunna ges före 15 juni.

Ansökan ska innehålla följande för att anses komplett:

 • Beskrivning av vilka insatser som verksamheten bedömer inte ryms inom ramen för grundbelopp.
 • Faktiska kostnader för de insatta stödåtgärderna angivet i tid.
 • Total vistelsetid/schemalagd tid.
 • Pedagogisk utredning som visar stödbehov.
 • Handlingsplan/Åtgärdsprogram som visar insatta stödåtgärder.
 • Aktuellt schema vid anpassad studiegång (APS) eller individuellt
  schema.
 • Vid medicinska behov ersätter egenvårdsplanen den pedagogiska utredningen.
 • Övrig dokumentation som den sökande anser styrka stödbehovet.

Ersättning gymnasieskola

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31. Siffrorna avser kronor per år i 2022 års pris- och löneläge.

Nationella program

BA Bygg- och anläggningsprogram exkl. inriktning Anläggningsfordon inkl. IMV
145 920 kr/år

BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Anläggningsfordon inkl. IMV
178 608 kr/år

BF Barn- och fritidsprogram inkl. IMV
110 640 kr/år

EE El- och energiprogram inkl. IMV
128 952 kr/år

EK Ekonomiprogram inkl. IMV
94 788 kr/år

ES Estetiskt program, musik inkl. IMV
166 800 kr/år

ES Estetiskt program, exklusive inriktning musik, inklusive IMV
127 968 kr/år

FS Försäljnings- och serviceprogrammet
107 712 kr/år

FT Fordons- och transportprogram inklusive IMV, exklusive. inriktning Transport
154 908 kr/år

HA Handel och administrationsprogram inkl. IMV
107 712 kr/år

HU Humanistiskt program inklusive IMV
105 852 kr/år

HV Hantverksprogram inklusive IMV
137 328 kr/år

IB International Baccalaureate
164 520 kr/år

IN Industritekniskt program inkl. IMV
171 132 kr/år

NA Naturvetenskapsprogram inkl. IMV
102 792 kr/år

RL Restaurang- och livsmedelsprogram inkl. IMV
148 728 kr/år

SA Samhällsvetenskapsprogram inkl. spetsutbildning, inkl. IMV
94 788 kr/år

TE Teknikprogram inkl. IMV
112 020 kr/år

VF VVS och Fastighetsprogram inkl. IMV
125 820 kr/år

VO Vård- och omsorgsprogram inkl. IMV
120 060 kr/år

Flygtekniskt program
240 00 kr/år*

 

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ
171 828 kr/år

Individuellt alternativ Specialklass AS (autismspektrumtillstånd) inkl. specialklass för nationellt program
293 268 kr/år

Individuellt alternativ kvalificerat stöd, Anders Ljungstedts gymnasium
217 176 kr/år

Individuellt alternativ kvalificerat stöd, Berzeliusskolan
337 860 kr/år

Individuellt alternativ RH
715 308kr/år

Språkintroduktion
151 392 kr/år

Yrkesintroduktion för enskild elev
153 816 kr/år

Yrkesintroduktion för en grupp av elever
164 268  kr/år

Tillägg för elever på programinriktat val, behörighet saknas i ett eller fler ämnen. 4000 kr per ämne i år 1
4 100 kr/år*

*Beloppet fastställs av Skolverket

 

Bidragsbelopp per elev och år fastställs av bildningsnämnden. Bidragsbeloppet är oberoende av årskurs och på vilken skola programmet anordnas. 

Ersättningarna är i 2023 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2023 görs 1 januari 2023, fördelat på 12 månader. Prisjustering från 1 januari 2023 görs från 1 januari 2023. 

Bidrag till fristående gymnasieskolor inkluderar programersättning, 3 procent administration, lokalersättning samt 6 procent momskompensation. 
I bidragsbeloppen ingår även ersättning för nedan budgeterade kostnader för bildningsnämnden (motsvarande kostnader för kommunala skolor):

 • Kompetensförsörjningsinsatser
  • Karriärtjänster, kommunala medel
  • Lärarlönelyftet, kommunala medel för ökat PO
  • Arbetsintegrerad utbildning (KPU/VAL)
  • Heltidsmentorer
 • Digitalisering och nya sätt att organisera arbetet
 • Övriga utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse
 • Övriga kostnader inkl. gemensam administration

Följande finansieras av bildningsnämnden och avser samtliga gymnasieskolor i Linköping:

 • Stödinsatser
  • Strukturbelopp (fördelas enligt BIN 2022-580)
  • Modersmål
  • Kartläggning språkintroduktion
  • Övriga stödinsatser
  • Tilläggsbelopp för enskild elev

 • Övriga kostnader
  • Informationsmaterial i samband med gymnasieval
  • Upphandling och implementering nytt elevsystem
  • Kontakt Linköping 

Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2023

Gäller 2023-01-01 till 2023-12-31

BA Bygg- och anläggningsprogram exklusive inriktning Anläggningsfordon
149 536 kr/år

BAANL Bygg- och anläggningsprogram inriktning Anläggningsfordon år 2 och 3
184 186 kr/år

BF Barn- och fritidsprogram
112 140 kr/år

EE El- och energiprogram
131 550 kr/år

EK Ekonomiprogram
95 336 kr/år

ES Estetiskt program, musik
171 669 kr/år

ES Estetiskt program, exklusive inriktning musik
130 507 kr/år

FS Försäljnings- och serviceprogrammet
109 036 kr/år

FT Fordons- och transportprogram exklusive inriktning Transport år 2 och 3
159 064 kr/år

HA Handels- och administrationsprogram (FS Försäljnings- och serviceprogrammet)
109 036 kr/år

HU Humanistiskt program
107 064 kr/år kr/år

HV Hantverksprogram
140 429 kr /år

IB International Baccalaureate
169 252 kr/år

IN Industritekniskt program
176 261 kr/år

NA Naturvetenskapsprogram
103 821 kr/år

RL Restaurang- och livsmedelsprogram
152 513 kr/år

SA Samhällsvetenskapsprogram
95 336 kr/år

TE Teknikprogram
113 602 kr/år

VF VVS och Fastighetsprogram
128 230 kr/år

VO Vård- och omsorgsprogram
122 125 kr/år

Individuellt alternativ 
171 377 kr/år** 

Individuellt alternativ kvalificerat stöd 
219 458 kr/år**

Språkintroduktion 
149 714 kr/år**

Yrkesintroduktion för enskild elev 
152 297 kr/år**

Tillägg* till Programinriktat individuellt val behörighet saknas i ett eller fler ämnen. 4 200 kr/ämne  

 *Fastställs av Skolverket, pris ovan avser 2022 års nivå.
** Enligt Skollagen kapitel 17 § 29 är huvudmannen för en fristående gymnasieskola skyldig att ta emot en elev till Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion bara om huvudmannen och elevens hemkommun har kommit överens om det bidrag som kommunen ska betala till huvudmannen för utbildningen. 

Utbetalning

Utbetalning av bidragsbelopp görs månadsvis för varje Linköpingselev som är inskriven på ett program den 15:e i månaden i fristående gymnasieskolor. Juni ersätts efter elevantal elever 1 juni. Juli och augusti ersätts preliminärt efter elevantal den 1 juni och justeras i september efter elevantal 15 september.

Uppföljning

Särskild uppföljning görs två gånger om året av utbildningsförvaltningen, av vilka elever som bedöms ha behov av att återläsa någon eller några kurser under ett fjärde år. Ersättning ges för aktuell andel av heltidsstudier.

Tilläggsbelopp är en ersättning utöver bidragsbelopp som fristående huvudman kan söka för elever, som har extraordinära stödbehov och ges extraordinära stödåtgärder.

En ansökan om tilläggsbelopp kan göras under hela året. Nya elever måste ha påbörjat sin utbildning innan ansökan kan behandlas. Vid förnyad ansökan för elev som redan fått ersättning i gymnasieskolan, gäller inför nytt läsår att ansökan ska vara Linköpings kommun tillhanda senast 1 juni, för att besked ska kunna ges före 1 juli.  

Ansökan om tilläggsbelopp kan endast göras för elever folkbokförda i Linköpings kommun. För elever från andra kommuner görs ansökan i elevens hemkommun.

Ansökan ska innehålla följande för att anses komplett:

 • Beskrivning av vilka insatser som verksamheten bedömer inte ryms inom ramen för bidragsbeloppet.
 • Faktiska kostnader för de insatta stödåtgärderna angivet i timmar/skolvecka.
 • Total vistelsetid uttryckt i antal timmar/skolvecka.
 • Pedagogisk utredning som visar stödbehov.
 • Åtgärdsprogram som visar insatta stödåtgärder.
 • Aktuellt individuellt schema. 
 • Aktuell studieplan.
 • Övrig dokumentation som styrker stödbehovet (exempelvis psykologisk utredning, läkarintyg, diagnosutlåtande, egenvårdsplan för elev med medicinska behov om sådan finns).

Ersättning anpassad gymnasieskola

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31. Siffrorna avser kronor per år i 2023 års pris- och löneläge.

GYS13 Nya anpassad gymnasieskolan

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
387 048 kr/år

Programmet för fordonsvård och godshantering
387 048 kr/år

Programmet för handel, administration och varuhantering
387 048 kr/år

Programmet för hotell, restaurang och bageri
387 048 kr/år

Programmet för hälsa, vård och omsorg
387 048 kr/år

Programmet för estetiska verksamheter
387 048 kr/år

Programmet för samhälle, natur och språk
387 048 kr/år

Individuella program Nivå 2
559 428 kr/år

Individuella program Nivå 3
754 272 kr/år

Individuella program Nivå 4
937 872 kr/år

Bidragsbelopp per elev och år fastställs av bildningsnämnden. Bidragsbeloppet är oberoende av årskurs och på vilken skola programmet anordnas.

Ersättningarna är i 2023 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2023 görs 1 januari 2023, fördelat på 12 månader. Prisjustering från 1 januari 2023 görs från 1 januari 2023.

Bidrag till fristående gymnasieskolor inkluderar programersättning, 3 procent administration, lokalersättning samt 6 procent momskompensation.

Bidragsbelopp i anpassad gymnasieskolan 2023

Gäller 2023-01-01 till 2023-12-31

Nationellt program
410 268 kr/år

Utbetalnings- och rapporteringsrutiner

Utbetalning av bidragsbelopp görs månadsvis för varje Linköpingselev i fristående anpassad gymnasieskola som är inskriven på ett program den 15:e i månaden. Juni ersätts efter elevantal elever 1 juni. Juli och augusti ersätts preliminärt efter elevantal den 1 juni och justeras i september efter elevantal 15 september.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 20 juni 2023