Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomisk ersättning skolverksamhet

Här hittar du prislistor för utbildning inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.

Ersättning förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, grundsärskola

Gäller 2021-01-01 – 2021-12-31

Förskoleverksamhet

Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg 1-2 år
Grundbelopp per år: 121 661 kr
Enskild, egen föräldraavgift*: 117 724 kr 
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 128 961 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år
Grundbelopp per år: 89 904 kr
Enskild, egen föräldraavgift*: 87 253 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 87 253 kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år, (plats p.g.a. föräldraledig,arbetslös)
Grundbelopp per år: 75 262 kr
Enskild, egen föräldraavgift*: 75 262 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 75 262 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, (plats p.g.a. föräldraledig,arbetslös)
Grundbelopp per år: 71 233 kr
Enskild, egen föräldraavgift*: 71 233 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 75 507 kr

Förskola

Förskola 1-2 år
Grundbelopp per år: 146 664 kr
Enskild, egen föräldraavgift*: 144 228 kr 
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 155 464 kr

Förskola 3-5 år
Grundbelopp per år: 107 657 kr
Enskild, egen föräldraavgift*: 106 072 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 114 117 kr

Förskola 1-2 år (plats pga. föräldraledig, arbetslös)
Grundbelopp per år: 79 374 kr
Enskild, egen föräldraavgift*: 72 901 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 84 137 kr

Förskola 3-5 år (plats pga. föräldraledig, arbetslös)
Grundbelopp per år: 69 801 kr
Enskild, egen föräldraavgift*: 65 944 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 73 989 kr

 

Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem familjedaghem 6-9 år
Grundbelopp per år: 37 143 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 39 371 kr

Fritidshem 6-9 år
Grundbelopp per år: 35 444 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 37 571 kr

Fritidshem 10-13 år
Grundbelopp per år: 24 860 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 26 352 kr

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 1
Grundbelopp per år: 55 668 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 59 008 kr

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 2
Grundbelopp per år: 74 030 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 78 471 kr

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 3 eller resursskola
Grundbelopp per år: 129 116 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 136 862 kr

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 4
Grundbelopp per år: 184 201 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 195 253 kr

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år
Grundbelopp per år: 18 243 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 19 338 kr

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 1
Grundbelopp per år: 27 543 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 29 195 kr

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 2
Grundbelopp per år: 36 724 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 38 927 kr

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 3 eller resursskola
Grundbelopp per år: 64 267 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 68 123 kr

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 4
Grundbelopp per år: 91 810 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 97 318 kr

Morgonomsorg

Morgonomsorg 10-13 år
Grundbelopp per år: 3 800 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 4 028 kr

 

Lokalersättning per barn och år

Förskoleverksamhet
Kommunal: 18 664 kr
Enskild utförare*: 19 784 kr

Fritidsverksamhet
Kommunal: 7 942 kr
Enskild utförare*: 8 419 kr

 

* inklusive momskompensation 6 %
** lokalersättning utges ej till enskilda utförare som nyttjar kommunens lokaler

Gäller 2021-01-01 – 2021-12-31

Grundskola

Förskoleklass
Grundbelopp per år: 36 052 kr
Fristående*: 38 216 kr

Årskurs 1-3
Grundbelopp per år: 63 234 kr
Fristående*: 67 028 kr

Årskurs 4-6
Grundbelopp per år: 70 494 kr
Fristående*: 74 724 kr

Årskurs 7-9
Grundbelopp per år: 84 232 kr
Fristående*: 89 286 kr

Grundsärskolan

Årskurs 1-3

Grupp 1
Grundbelopp per år: 223 025 kr
Fristående*: 236 406 kr

Grupp 2
Grundbelopp per år: 292 016 kr
Fristående*: 309 537 kr

Grupp 3
Grundbelopp per år: 361 007 kr
Fristående*: 382 667 kr

Grupp 4
Grundbelopp per år: 457 594 kr
Fristående*: 485 050 kr

Årskurs 4-6

Grupp 1
Grundbelopp per år: 237 952 kr
Fristående*: 252 229 kr

Grupp 2
Grundbelopp per år: 307 859 kr
Fristående*: 326 330 kr

Grupp 3
Grundbelopp per år: 403 799 kr
Fristående*: 428 027 kr

Grupp 4
Grundbelopp per år: 501 669 kr
Fristående*: 531 769 kr 

Årskurs 7-10

Grupp 1
Grundbelopp per år: 238 834 kr
Fristående*: 253 164 kr

Grupp 2
Grundbelopp per år: 307 127 kr
Fristående*: 325 555 kr

Grupp 3
Grundbelopp per år: 400 851 kr
Fristående*: 424 902 kr

Grupp 4
Grundbelopp per år: 496 462 kr
Fristående*: 526 249 kr 

Lokalersättning per elev och år

Grundskola
Kommunal: 16 039 kr
Fristående*: 17 001 kr

Resursskola
Kommunal: 51 552 kr
Fristående*: 54 645 kr

Särskola
Kommunal: 16 039 kr
Fristående*: 17 001 kr


* inklusive momskompensation 6 %

Gäller 2021-01-01 – 2021-12-31

Barnomsorg

Förskola 1-2 år
Årskostnad: 163 300 kr
Månadskostnad: 13 608 kr

Förskola 3-5 år
Årskostnad: 96 000 kr
Månadskostnad: 8 000 kr

Förskola 1-2 år (plats pga. föräldraledig, arbetslös)
Årskostnad: 124 200 kr
Månadskostnad: 10 350 kr

Förskola 3-5 år (plats pga. föräldraledig, arbetslös)
Årskostnad: 86 400 kr
Månadskostnad: 7 200 kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år
Årskostnad: 123 300 kr
Månadskostnad: 10 275 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år
Årskostnad: 91 500 kr
Månadskostnad: 7 625 kr

Fritidshem 6-9 år
Årskostnad: 43 700 kr
Månadskostnad: 3 642 kr

Fritidshem 10-13 år
Årskostnad: 33 100 kr
Månadskostnad: 2 758 kr

Föräldraavgiften debiteras av hemkommunen.

Specialverksamheter 

Språkförskola (Språksam)
Årskostnad: 337 200 kr
Månadskostnad: 28 100 kr

Språkfritidshem (Språksam)
Årskostnad: 116 033 kr
Månadskostnad: 9 669 kr

Fritidshem asperger Vidingsjö och Ryd
Årskostnad: 116 033 kr
Månadskostnad: 9 669 kr

Fritidshem hörsel Blästad
Årskostnad: 116 033 kr
Månadskostnad: 9 669 kr

Fritidshem 6-9 år Särskola grupp 1
Årskostnad: 64 000 kr
Månadskostnad: 5 333 kr

Fritidshem 6-9 år Särskola grupp 2
Årskostnad: 82 365 kr
Månadskostnad: 6 864 kr

Fritidshem 6-9 år Särskola grupp 3
Årskostnad: 137 451 kr
Månadskostnad: 11 454 kr

Fritidshem 6-9 år Särskola grupp 4
Årskostnad: 192 536 kr
Månadskostnad: 16 045 kr

Fritidshem 10-13 år Särskola grupp 1
Årskostnad: 35 800 kr
Månadskostnad: 2 983 kr

Fritidshem 10-13 år Särskola grupp 2
Årskostnad: 45 000 kr
Månadskostnad: 3 750 kr

Fritidshem 10-13 år Särskola grupp 3
Årskostnad: 72 500 kr
Månadskostnad: 6 042 kr

Fritidshem 10-13 år Särskola grupp 4
Årskostnad: 92 100 kr
Månadskostnad: 7 675 kr

Allergiförskola
Årskostnad: 249 700 kr
Månadskostnad: 20 808 kr

Gäller 2021-01-01 – 2021-12-31

Grundskola

F-klass
Årskostnad: 54 300 kr
Månadskostnad: 4 525 kr

Årskurs 1-3
Årskostnad: 81 500 kr
Månadskostnad: 6 792 kr

Årskurs 4-6
Årskostnad: 88 800 kr
Månadskostnad: 7 400 kr

Årskurs 7-9
Årskostnad: 102 500 kr
Månadskostnad: 8 542 kr

Särskola 

Grundsär grupp 1 år 1-3
Årskostnad: 300 600 kr
Månadskostnad: 25 050 kr

Grundsär grupp 1 år 4-6
Årskostnad: 315 600 kr
Månadskostnad: 26 300 kr

Grundsär grupp 1 år 7-10
Årskostnad: 316 400 kr
Månadskostnad: 26 367 kr

Grundsär grupp 2 år 1-3
Årskostnad: 369 600 kr
Månadskostnad: 30 800 kr

Grundsär grupp 2 år 4-6
Årskostnad: 385 500 kr
Månadskostnad: 32 125 kr

Grundsär grupp 2 år 7-10
Årskostnad: 384 700 kr
Månadskostnad: 32 058 kr

Grundsär grupp 3 år 1-3
Årskostnad: 438 600 kr
Månadskostnad: 36 550 kr

Grundsär grupp 3 år 4-6
Årskostnad: 481 400 kr
Månadskostnad: 40 117 kr

Grundsär grupp 3 år 7-10
Årskostnad: 478 500 kr
Månadskostnad: 39 875 kr

Grundsär grupp 4 år 1-3
Årskostnad: 535 200 kr
Månadskostnad: 44 600 kr

Grundsär grupp 4 år 4-6
Årskostnad: 579 300 kr
Månadskostnad: 48 275 kr

Grundsär grupp 4 år 7-10
Årskostnad: 574 100 kr
Månadskostnad: 47 842 kr

Specialverksamheter

Språksam F-klass
Årskostnad: 282 300 kr
Månadskostnad: 23 525 kr

Språksam 1-3
Årskostnad: 309 500 kr
Månadskostnad: 25 792 kr

Språksam 4-6
Årskostnad: 316 700 kr
Månadskostnad: 26 392 kr

Språksam 7-9
Årskostnad: 330 500 kr
Månadskostnad: 27 542 kr

Fritidshemsplats Språksam
Årskostnad: 116 033 kr
Månadskostnad: 9 669 kr

RH-klass 1-3
Årskostnad: 744 400 kr
Månadskostnad: 62 033 kr

RH-klass 4-6
Årskostnad: 751 700 kr
Månadskostnad: 62 642 kr

RH-klass 7-9
Årskostnad: 765 400 kr
Månadskostnad: 63 783 kr

Asperger Vindingsjö, Ryd, Fredriksberg år 1-6
Årskostnad: 469 200 kr
Månadskostnad: 39 100 kr

Asperger Berzelius, Ekholmen år 7-9
Årskostnad: 436 000 kr
Månadskostnad: 36 333 kr

Hörselklass förskoleklass
Årskostnad: 321 300 kr
Månadskostnad: 26 775 kr

Hörselklass år 1-3
Årskostnad: 348 500 kr
Månadskostnad: 29 042 kr

Hörselklass år 4-6
Årskostnad: 355 800 kr
Månadskostnad: 29 650 kr

Hörselklass år 7-9
Årskostnad: 369 500 kr
Månadskostnad: 30 792 kr

Resursskola
Årskostnad: 472 600 kr
Månadskostnad: 39 383 kr

Ersättning gymnasieskola

Gäller 2021-01-01 – 2021-12-31. Siffrorna avser kronor per år i 2021 års pris- och löneläge.

Nationella program

BA Bygg- och anläggningsprogram exkl. inriktning Anläggningsfordon inkl. IMV
131 640 kr/år

BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Anläggningsfordon inkl. IMV
160 788 kr/år

BF Barn- och fritidsprogram inkl. IMV
108 240 kr/år

EE El- och energiprogram inkl. IMV
127 788 kr/år

EK Ekonomiprogram inkl. IMV
86 256 kr/år

ES Estetiskt program, musik inkl. IMV
148 008 kr/år

ES Estetiskt program, exkl inrikt musik, inkl IMV
119 832 kr/år

FT Fordons- och transportprogram inkl IMV, exkl. inriktning Transport
150 612 kr/år

HA Handel och administrationsprogram inkl. IMV
101 088 kr/år

HU Humanistiskt program inkl IMV
88 464 kr/år

HV Hantverksprogram inkl IMV
129 072 kr/år

IN Industritekniskt program inkl. IMV
156 504 kr/år

NA Naturvetenskapsprogram inkl. IMV
90 936 kr/år

RL Restaurang- och livsmedelsprogram inkl. IMV
146 616 kr/år

SA Samhällsvetenskapsprogram inkl. spetsutbildning, inkl. IMV
86 232 kr/år

TE Teknikprogram inkl. IMV
100 080 kr/år

VF VVS och Fastighetsprogram inkl. IMV
118 584 kr/år

VO Vård- och omsorgsprogram inkl. IMV
111 012 kr/år

Flygtekniskt program
231  012 kr/år*

IB International Baccalaureate
146 424 kr/år

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ
135 180 kr/år

Individuellt alternativ Specialklass AS (autismspektrumtillstånd) inkl. specialklass för nationellt program
270 504 kr/år

Individuellt alternativ kvalificerat stöd, Anders Ljungstedts gymnasium
178 440 kr/år

Individuellt alternativ kvalificerat stöd, Berzeliusskolan
293 556 kr/år

Individuellt alternativ RH
701 628 kr/år

Språkintroduktion
133 128 kr/år

Yrkesintroduktion för enskild elev
137 496 kr/år

Yrkesintroduktion för en grupp av elever
147 456 kr/år

Tillägg för elever på programinriktat val, behörighet saknas i ett eller fler ämnen. 4000 kr per ämne i år 1
4 100 kr/år*


*Beloppet fastställs av Skolverket

Bidragsbelopp per elev och år fastställs av bildningsnämnden. Bidragsbeloppet är oberoende av årskurs och på vilken skola programmet anordnas.

Ersättningarna är i 2021 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2021 görs 1 januari 2021, fördelat på 12 månader. Prisjustering från 1 januari 2021 görs från 1 januari 2021.

Bidrag till fristående gymnasieskolor inkluderar programersättning, 3 procent administration, lokalersättning samt 6 procent momskompensation.

I bidragsbeloppen ingår även ersättning för nedan budgeterade kostnader för bildningsnämnden (motsvarande kostnader för kommunala skolor):

 • Kompetensförsörjningsinsatser
  • Karriärtjänster, kommunala medel
  • Lärarlönelyftet, kommunala medel för ökat PO
  • Arbetsintegrerad utbildning (KPU/VAL)
  • Heltidsmentorer
 • Digitalisering och nya sätt att organisera arbetet
 • Övriga utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse
 • Övriga kostnader inkl. gemensam administration
 • Resursförstärkning till skolorna (extra statsbidrag 2021)

Följande finansieras av bildningsnämnden och avser samtliga gymnasieskolor i Linköping:

 • Stödinsatser
  • Strukturbelopp (fördelas enligt BIN 2020-628)
  • Modersmål
  • Kartläggning språkintroduktion
  • Övriga stödinsatser
  • Tilläggsbelopp för enskild elev
 • Övriga kostnader
  • Informationsmaterial i samband med gymnasieval
  • Upphandling och implementering nytt elevsystem
  • Kontakt Linköping 

Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2021

Gäller 2021-01-01 till 2021-12-31

BA Bygg- och anläggningsprogram exkl. inriktning Anläggningsfordon
134 489 kr/år

BAANL Bygg- och anläggningsprogram inriktning Anläggningsfordon år 2 och 3
165 373 kr/år

BF Barn- och fritidsprogram
109 685 kr/år

EE El- och energiprogram
130 393 kr/år

EK Ekonomiprogram
86 369 kr/år

ES Estetiskt program, musik
151 826 kr/år

ES Estetiskt program, exkl. inriktning musik
121 972 kr/år

FT Fordons- och transportprogram exkl. inriktning Transport
154 586 kr/år

HA Handels- och administrationsprogram
102 103 kr/år

HU Humanistiskt program
88 709 kr/år

HV Hantverksprogram
131 766 kr /år

IB International Baccalaureate
150 160 kr/år

IN Industritekniskt program
160 832 kr/år

NA Naturvetenskapsprogram
91 342 kr/år

RL Restaurang- och livsmedelsprogram
150 350 kr/år

SA Samhällsvetenskapsprogram
86 356 kr/år

TE Teknikprogram
101 022 kr/år

VF VVS och Fastighetsprogram
120 636 kr/år

VO Vård- och omsorgsprogram
112 610 kr/år

Individuellt alternativ 
132 619 kr/år** 

Individuellt alternativ kvalificerat stöd 
178 474 kr/år**

Språkintroduktion 
130 431 kr/år**

Yrkesintroduktion för enskild elev 
135 074 kr/år**

Tillägg till Programinriktat val behörighet saknas i ett eller fler ämnen. 4000 kr per ämne i år 1
4 000 kr/år*  

 

*Fastställs av Skolverket
** Enligt Skollagen kapitel 17 § 29 är huvudmannen för en fristående gymnasieskola skyldig att ta emot en elev till Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion bara om huvudmannen och elevens hemkommun har kommit överens om det bidrag som kommunen ska betala till huvudmannen för utbildningen. 

Utbetalning

Utbetalning av bidragsbelopp görs månadsvis för varje Linköpingselev som är inskriven på ett program den 15:e i månaden i fristående gymnasieskolor. Juni ersätts efter elevantal elever 1 juni. Juli och augusti ersätts preliminärt efter elevantal den 1 juni och justeras i september efter elevantal 15 september.

Uppföljning

Särskild uppföljning görs två gånger om året av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen av vilka elever som bedöms ha behov av att återläsa någon eller några kurser under ett fjärde år. Ersättning ges för aktuell andel av heltidsstudier.

Ersättning gymnasiesärskola

Gäller 2021-01-01 – 2021-12-31. Siffrorna avser kronor per år i 2021 års pris- och löneläge.

GYS13 Nya gymnasiesärskolan

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
377 340 kr/år

Programmet för fordonsvård och godshantering
377 340 kr/år

Programmet för handel, administration och varuhantering
377 340 kr/år

Programmet för hotell, restaurang och bageri
377 340 kr/år

Programmet för hälsa, vård och omsorg
377 340 kr/år

Programmet för estetiska verksamheter
377 340 kr/år

Programmet för samhälle, natur och språk
377 244 kr/år

Individuella program Nivå 2
545 640 kr/år

Individuella program Nivå 3
727 656 kr/år

Individuella program Nivå 4
898 968 kr/år

Bidragsbelopp per elev och år fastställs av bildningsnämnden. Bidragsbeloppet är oberoende av årskurs och på vilken skola programmet anordnas.

Ersättningarna är i 2021 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2021 görs 1 januari 2021, fördelat på 12 månader. Prisjustering från 1 januari 2021 görs från 1 januari 2021.

Bidrag till fristående gymnasieskolor inkluderar programersättning, 3 procent administration, lokalersättning samt 6 procent momskompensation.

Bidragsbelopp i gymnasiesärskolan 2021

Gäller 2021-01-01 till 2021-12-31

Nationellt program
399 984 kr/år

Utbetalnings- och rapporteringsrutiner

Utbetalning av bidragsbelopp görs månadsvis för varje Linköpingselev i fristående gymnasiesärskola som är inskriven på ett program den 15:e i månaden. Juni ersätts efter elevantal elever 1 juni. Juli och augusti ersätts preliminärt efter elevantal den 1 juni och justeras i september efter elevantal 15 september.

Ersättning vuxenutbildningen 

Gäller 2021-01-01 - 2021-12-31

Gymnasial vuxenutbildning

Pris per poäng

Kurser från yrkesämnen inom industritekniska programmet (IN)
135 kr

Kurser från yrkesämnen inom bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
99 kr

Kurser från yrkesämnen inom fordon- och transportprogrammet (FT)
77 kr

Kurser från yrkesämnen inom restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
77 kr

Kurser från yrkesämnen inom VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
77 kr

Kurser från yrkesämnen inom hantverksprogrammet (HV)
77 kr

Kurser från yrkesämnen inom vård och omsorgsprogrammet (VO)
49 kr

Kurser från yrkesämnen inom barn- och fritidsprogrammet (BF)
44 kr

Kurser från yrkesämnen inom el- och energiprogrammet (EE)
77 kr

Kurser från yrkesämnen inom handel-s och administrationsprogrammet (HA)
77 kr

Kurser från yrkesämnen inom hotell- och turismprogrammet (HT)
77 kr

Kurser från vissa ämnen inom barn- och fritidsprogrammet (BF), bygg- och anläggningsprogrammet (BA), ekonomiprogrammet (EK), el- och energiprogrammet (EE), fordons- och transportprogrammet (FT), handels- och administrationsprogrammet (HA), hantverksprogrammet (HV), hotell- och turismprogrammet (HT), industritekniska programmet (IN), restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), samhällsvetenskapsprogrammet (SA), VVS- och fastighetsprogrammet (VF) och vård- och omsorgsprogrammet (VO)
51 kr

Gymnasiearbete mot högskoleförberedande eller yrkesförberedande examen
49 kr

Matematik 1-3, svenska 1-3, svenska som andraspråk 1-3 engelska 5-7
51 kr

Samtliga kurser inom allmänna ämnen exkl. matematik 1-3, svenska 1-3, svenska som andraspråk 1-3 engelska 5-7
50 kr

Orienteringskurser (inklusive yrkessvenska)
44 kr

Laborativa ämnen (naturkunskap, fysik, kemi, biologi)
51 kr

Prövningar (fast pris)
500 kr

Grundläggande vuxenutbildning

Pris per poäng

Samtliga kurser inom grundläggande vuxenutbildning
61 kr

Svenska för invandrare

Pris per närvarotimme

Sfi 2 och 3
61 kr

Sfi 1
79 kr

Komvux som särskild utbildning

Pris per plats

Per plats, kr per år
80 544 kr 

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 28 april 2021