Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomisk ersättning skolverksamhet

Här hittar du prislistor för utbildning inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Ersättning förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, grundsärskola

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31

Förskoleverksamhet

Pedagogisk omsorg/Familjedaghem 

Pedagogisk omsorg 1-2 år
Grundbelopp per år: 123 999 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 113 398 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 123 999 kronor

Pedagogisk omsorg 3-5 år
Grundbelopp per år: 91 631 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 84 042 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 91 631 kronor

Pedagogisk omsorg 1-2 år, (plats på grund av föräldraledig, arbetslös)
Grundbelopp per år: 76 709 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 66 108 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 76 709 kronor

Pedagogisk omsorg 3-5 år, (plats på grund av föräldraledig,arbetslös)
Grundbelopp per år: 72 601 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 65 012 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 72 601 kronor

Förskola

Förskola 1-2 år
Grundbelopp per år: 149 483 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 138 882 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 149 483 kronor

Förskola 3-5 år
Grundbelopp per år: 109 726 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 102 136 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 109 726 kronor

Förskola 1-2 år (plats pga. föräldraledig, arbetslös)
Grundbelopp per år: 80 900 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 70 299 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 80 900 kronor

Förskola 3-5 år (plats pga. föräldraledig, arbetslös)
Grundbelopp per år: 71 142 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 63 553 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 71 142 kronor

Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem familjedaghem 6-9 år
Grundbelopp per år: 37 856 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 37 856 kronor

Fritidshem 6-9 år
Grundbelopp per år: 36 126 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 36 126 kronor

Fritidshem 10-13 år
Grundbelopp per år: 25 338 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 25 338 kronor

Fritidshem särskola

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 1
Grundbelopp per år: 105 928 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 105 928 kronor

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 2
Grundbelopp per år: 107 358 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 107 358 kronor

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 3 eller resursskola
Grundbelopp per år: 229 640 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 229 640 kronor

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 4
Grundbelopp per år: 291 778 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 291 778 kronor

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år
Grundbelopp per år: 18 594 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 18 594 kronor

Öppen fritidsverksamhet särskola

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 1
Grundbelopp per år: 27 543 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 27 543 kronor

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 2
Grundbelopp per år: 36 724 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 36 724 kronor

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 3 eller resursskola
Grundbelopp per år: 64 267 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 64 267 kronor

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i särskola
grupp 4
Grundbelopp per år: 91 810 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 91 810 kronor

Morgonomsorg

Morgonomsorg 10-13 år
Grundbelopp per år: 3 873 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 3 873 kronor

Lokalersättning per barn och år

Förskoleverksamhet**
Kommunal: 23 900 kronor
Enskild utförare*: 23 900 kronor

Fritidsverksamhet
Kommunal: 8 290 kronor
Enskild utförare*: 8 290 kronor

Morgonomsorg
Kommunal: 1 285 kronor
Enskild utförare: 1 285 kronor

* momskompensation 6 % tillkommer belopp
** lokalersättning utges ej till enskilda utförare som nyttjar kommunens lokaler

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31

Grundskola

Förskoleklass
Grundbelopp per år: 36 732 kronor
Fristående*: 36 732 kronor

Årskurs 1-3
Grundbelopp per år: 64 426 kronor
Fristående*: 64 426 kronor

Årskurs 4-6
Grundbelopp per år: 71 823 kronor
Fristående*: 71 823 kronor

Årskurs 7-9
Grundbelopp per år: 85 820 kronor
Fristående*: 85 820 kronor

Grundsärskolan

Årskurs 1-3

Grupp 1
Grundbelopp per år: 215 642 kronor
Fristående*: 215 642 kronor

Grupp 2
Grundbelopp per år: 240 418 kronor
Fristående*: 240 418 kronor

Grupp 3
Grundbelopp per år: 340 454 kronor
Fristående*: 340 454 kronor

Grupp 4
Grundbelopp per år: 398 696 kronor
Fristående*: 398 696 kronor

Årskurs 4-6

Grupp 1
Grundbelopp per år: 226 562 kronor
Fristående*: 226 562 kronor

Grupp 2
Grundbelopp per år: 236 778 kronor
Fristående*: 236 778 kronor

Grupp 3
Grundbelopp per år: 385 754 kronor
Fristående*: 385 754 kronor

Grupp 4
Grundbelopp per år: 442 377 kronor
Fristående*: 442 377 kronor

Årskurs 7-10

Grupp 1
Grundbelopp per år: 266 005 kronor
Fristående*: 266 005 kronor

Grupp 2
Grundbelopp per år: 276 221 kronor
Fristående*: 276 221 kronor

Grupp 3
Grundbelopp per år: 492 161 kronor
Fristående*: 492 161 kronor

Grupp 4
Grundbelopp per år: 613 876 kronor
Fristående*: 613 876 kronor

Lokalersättning per elev och år

Grundskola
Kommunal: 18 044 kronor
Fristående*: 18 044 kronor

Resursskola
Kommunal: 61 483 kronor
Fristående*: 61 483 kronor

Särskola
Kommunal: 18 044 kronor
Fristående*: 18 044 kronor


* momskompensation 6 % tillkommer belopp

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31

Barnomsorg

Förskola 1-2 år
Årskostnad: 18 1600 kronor
Månadskostnad: 15 133 kronor

Förskola 3-5 år
Årskostnad: 141 900 kronor
Månadskostnad: 11 825 kronor

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg 1-2 år
Årskostnad: 132 200 kronor
Månadskostnad: 11 017 kronor

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg 3-5 år
Årskostnad: 99 900 kronor
Månadskostnad: 8 325 kronor

Fritidshem 6-9 år
Årskostnad: 47 700 kronor
Månadskostnad: 3 975 kronor

Fritidshem 10-13 år
Årskostnad: 36 900 kronor
Månadskostnad: 3 075 kronor

Morgon omsorg 10-13 år
Årskostnad: 3873 kronor
Månadskostnad: 323 kronor

Förskola föräldraledig 1-2 år 15 tim
Årskostnad: 113 000 kronor
Månadskostnad: 9417 kronor

Förskola föräldraledig 3-5 år 15 tim
Årskostnad: 103 300 kronor
Månadskostnad: 8608 kronor

Föräldraavgiften debiteras av hemkommunen.

Specialverksamheter 

Språkfritidshem (Språksam)
Årskostnad: 121 564 kronor
Månadskostnad: 10 130 kronor

Fritidshem asperger Vidingsjö och Ryd
Årskostnad: 121 564 kronor
Månadskostnad: 10 130 kronor

Fritidshem hörsel Blästad
Årskostnad: 121 564 kronor
Månadskostnad: 10 130 kronor

Allergiförskola
Årskostnad: 269 900 kronor
Månadskostnad: 22 492 kronor

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31

Grundskola

F-klass
Årskostnad: 57 300 kronor
Månadskostnad: 4775 kronor

Årskurs 1-3
Årskostnad: 85000 kronor
Månadskostnad: 7083 kronor

Årskurs 4-6
Årskostnad: 92300 kronor
Månadskostnad: 7692 kronor

Årskurs 7-9
Årskostnad: 106300 kronor
Månadskostnad: 8858 kronor

Specialverksamheter

Språksam Fklass
Årskostnad: 290100 kronor
Månadskostnad: 24175 kronor

Språksam 1-3
Årskostnad: 317800 kronor
Månadskostnad: 26483 kronor

Språksam 4-6
Årskostnad: 325200 kronor
Månadskostnad: 27100 kronor

Språksam 7-9
Årskostnad: 339200 kronor
Månadskostnad: 27100 kronor

Fritidshemsplats Språksam
Årskostnad: 121564 kronor
Månadskostnad: 10130 kronor

RH-klass år 7-9
Årskostnad: 783600 kronor
Månadskostnad: 65300 kronor

RH-klass år 1-3
Årskostnad: 762200 kronor
Månadskostnad: 63517 kronor

RH-klass år 4-6
Årskostnad: 769600 kronor
Månadskostnad: 64133 kronor

Asperger Vindingsjö, Ryd, Fredriksberg år 1-6
Årskostnad: 481000 kronor
Månadskostnad: 40083 kronor

Asperger Berzelius, Ekholmen år 7-9
Årskostnad: 447000 kronor
Månadskostnad: 37250 kronor

Hörselklass år F
Årskostnad: 328500 kronor
Månadskostnad: 27375 kronor 

Hörselklass år 1-3
Årskostnad: 355700 kronor
Månadskostnad: 29642 kronor

Hörselklass år 4-6
Årskostnad: 362900 kronor
Månadskostnad: 30242 kronor

Hörselklass år 7-9
Årskostnad: 376700 kronor
Månadskostnad: 31392 kronor

Resursskola
Årskostnad: 491600 kronor
Månadskostnad: 40967 kronor

Särskola 

Årskurs 1-3

Grundsär år 1-3- grupp 1
Årskostnad: 266600 kronor
Månadskostnad: 22217 kronor

Grundsär år 1-3- grupp 2
Årskostnad: 291400 kronor
Månadskostnad: 24283 kronor

Grundsär år 1-3- grupp 3
Årskostnad: 391400 kronor
Månadskostnad: 32617 kronor

Grundsär år 1-3- grupp 4
Årskostnad: 449700 kronor
Månadskostnad: 37475 kronor

Årskurs 4-6

Grundsär år 4-6- grupp 1
Årskostnad: 277600 kronor
Månadskostnad: 23133 kronor

Grundsär år 4-6- grupp 2
Årskostnad: 287800 kronor
Månadskostnad: 23983 kronor

Grundsär år 4-6- grupp 3
Årskostnad: 436700 kronor
Månadskostnad: 36392 kronor

Grundsär grupp 4, år 4-6
Årskostnad: 493400 kronor
Månadskostnad: 41117 kronor

Årskurs 7-9

Grundsär grupp 1 år 7-10
Årskostnad: 317000 kronor
Månadskostnad: 26417 kronor

Grundsär grupp 2 år 7-10
Årskostnad: 327200 kronor
Månadskostnad: 27267 kronor

Grundsär grupp 3 år 7-10
Årskostnad: 543200 kronor
Månadskostnad: 45267 kronor

Grundsär grupp 4 år 7-10
Årskostnad: 664900 kronor
Månadskostnad: 55408 kronor

Fritidshem särskoleelev

Fritidshem 6-9 år Särskola grupp 1
Årskostnad: 117500 kronor
Månadskostnad: 9792 kronor

Fritidshem 6-9 år Särskola grupp 2
Årskostnad: 118944 kronor
Månadskostnad: 9912 kronor

Fritidshem 6-9 år Särskola grupp 3
Årskostnad: 241 226 kronor
Månadskostnad: 20 102 kronor

Fritidshem 6-9 år Särskola grupp 4
Årskostnad: 303 364 kronor
Månadskostnad: 25 280 kronor

Fritidshem 10-13 år Särskola grupp 1
Årskostnad: 117500 kronor
Månadskostnad: 9792 kronor

Fritidshem 10-13 år Särskola grupp 2
Årskostnad: 118 900 kronor
Månadskostnad: 9908 kronor

Fritidshem 10-13 år Särskola grupp 3
Årskostnad: 241 200 kronor
Månadskostnad: 20 100 kronor

Fritidshem 10-13 år Särskola grupp 4
Årskostnad: 303 400 kronor
Månadskostnad: 25 283 kronor

Ersättning gymnasieskola

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31. Siffrorna avser kronor per år i 2022 års pris- och löneläge.

Nationella program

BA Bygg- och anläggningsprogram exkl. inriktning Anläggningsfordon inkl. IMV
145 920 kr/år

BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Anläggningsfordon inkl. IMV
178 608 kr/år

BF Barn- och fritidsprogram inkl. IMV
110 640 kr/år

EE El- och energiprogram inkl. IMV
128 952 kr/år

EK Ekonomiprogram inkl. IMV
94 788 kr/år

ES Estetiskt program, musik inkl. IMV
166 800 kr/år

ES Estetiskt program, exklusive inriktning musik, inklusive IMV
127 968 kr/år

FS Försäljnings- och serviceprogrammet
107 712 kr/år

FT Fordons- och transportprogram inklusive IMV, exklusive. inriktning Transport
154 908 kr/år

HA Handel och administrationsprogram inkl. IMV
107 712 kr/år

HU Humanistiskt program inklusive IMV
105 852 kr/år

HV Hantverksprogram inklusive IMV
137 328 kr/år

IB International Baccalaureate
164 520 kr/år

IN Industritekniskt program inkl. IMV
171 132 kr/år

NA Naturvetenskapsprogram inkl. IMV
102 792 kr/år

RL Restaurang- och livsmedelsprogram inkl. IMV
148 728 kr/år

SA Samhällsvetenskapsprogram inkl. spetsutbildning, inkl. IMV
94 788 kr/år

TE Teknikprogram inkl. IMV
112 020 kr/år

VF VVS och Fastighetsprogram inkl. IMV
125 820 kr/år

VO Vård- och omsorgsprogram inkl. IMV
120 060 kr/år

Flygtekniskt program
240 00 kr/år*

 

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ
171 828 kr/år

Individuellt alternativ Specialklass AS (autismspektrumtillstånd) inkl. specialklass för nationellt program
293 268 kr/år

Individuellt alternativ kvalificerat stöd, Anders Ljungstedts gymnasium
217 176 kr/år

Individuellt alternativ kvalificerat stöd, Berzeliusskolan
337 860 kr/år

Individuellt alternativ RH
715 308kr/år

Språkintroduktion
151 392 kr/år

Yrkesintroduktion för enskild elev
153 816 kr/år

Yrkesintroduktion för en grupp av elever
164 268  kr/år

Tillägg för elever på programinriktat val, behörighet saknas i ett eller fler ämnen. 4000 kr per ämne i år 1
4 100 kr/år*

*Beloppet fastställs av Skolverket

 

Bidragsbelopp per elev och år fastställs av bildningsnämnden. Bidragsbeloppet är oberoende av årskurs och på vilken skola programmet anordnas. 

Ersättningarna är i 2023 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2023 görs 1 januari 2023, fördelat på 12 månader. Prisjustering från 1 januari 2023 görs från 1 januari 2023. 

Bidrag till fristående gymnasieskolor inkluderar programersättning, 3 procent administration, lokalersättning samt 6 procent momskompensation. 
I bidragsbeloppen ingår även ersättning för nedan budgeterade kostnader för bildningsnämnden (motsvarande kostnader för kommunala skolor):

 • Kompetensförsörjningsinsatser
  • Karriärtjänster, kommunala medel
  • Lärarlönelyftet, kommunala medel för ökat PO
  • Arbetsintegrerad utbildning (KPU/VAL)
  • Heltidsmentorer
 • Digitalisering och nya sätt att organisera arbetet
 • Övriga utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse
 • Övriga kostnader inkl. gemensam administration

Följande finansieras av bildningsnämnden och avser samtliga gymnasieskolor i Linköping:

 • Stödinsatser
  • Strukturbelopp (fördelas enligt BIN 2022-580)
  • Modersmål
  • Kartläggning språkintroduktion
  • Övriga stödinsatser
  • Tilläggsbelopp för enskild elev

 • Övriga kostnader
  • Informationsmaterial i samband med gymnasieval
  • Upphandling och implementering nytt elevsystem
  • Kontakt Linköping 

Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2023

Gäller 2023-01-01 till 2023-12-31

BA Bygg- och anläggningsprogram exklusive inriktning Anläggningsfordon
149 536 kr/år

BAANL Bygg- och anläggningsprogram inriktning Anläggningsfordon år 2 och 3
184 186 kr/år

BF Barn- och fritidsprogram
112 140 kr/år

EE El- och energiprogram
131 550 kr/år

EK Ekonomiprogram
95 336 kr/år

ES Estetiskt program, musik
171 669 kr/år

ES Estetiskt program, exklusive inriktning musik
130 507 kr/år

FS Försäljnings- och serviceprogrammet
109 036 kr/år

FT Fordons- och transportprogram exklusive inriktning Transport år 2 och 3
159 064 kr/år

HA Handels- och administrationsprogram (FS Försäljnings- och serviceprogrammet)
109 036 kr/år

HU Humanistiskt program
107 064 kr/år kr/år

HV Hantverksprogram
140 429 kr /år

IB International Baccalaureate
169 252 kr/år

IN Industritekniskt program
176 261 kr/år

NA Naturvetenskapsprogram
103 821 kr/år

RL Restaurang- och livsmedelsprogram
152 513 kr/år

SA Samhällsvetenskapsprogram
95 336 kr/år

TE Teknikprogram
113 602 kr/år

VF VVS och Fastighetsprogram
128 230 kr/år

VO Vård- och omsorgsprogram
122 125 kr/år

Individuellt alternativ 
171 377 kr/år** 

Individuellt alternativ kvalificerat stöd 
219 458 kr/år**

Språkintroduktion 
149 714 kr/år**

Yrkesintroduktion för enskild elev 
152 297 kr/år**

Tillägg* till Programinriktat individuellt val behörighet saknas i ett eller fler ämnen. 4 200 kr/ämne  

 *Fastställs av Skolverket, pris ovan avser 2022 års nivå.
** Enligt Skollagen kapitel 17 § 29 är huvudmannen för en fristående gymnasieskola skyldig att ta emot en elev till Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion bara om huvudmannen och elevens hemkommun har kommit överens om det bidrag som kommunen ska betala till huvudmannen för utbildningen. 

Utbetalning

Utbetalning av bidragsbelopp görs månadsvis för varje Linköpingselev som är inskriven på ett program den 15:e i månaden i fristående gymnasieskolor. Juni ersätts efter elevantal elever 1 juni. Juli och augusti ersätts preliminärt efter elevantal den 1 juni och justeras i september efter elevantal 15 september.

Uppföljning

Särskild uppföljning görs två gånger om året av utbildningsförvaltningen, av vilka elever som bedöms ha behov av att återläsa någon eller några kurser under ett fjärde år. Ersättning ges för aktuell andel av heltidsstudier.

Ersättning gymnasiesärskola

Gäller 2023-01-01 – 2023-12-31. Siffrorna avser kronor per år i 2023 års pris- och löneläge.

GYS13 Nya gymnasiesärskolan

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
387 048 kr/år

Programmet för fordonsvård och godshantering
387 048 kr/år

Programmet för handel, administration och varuhantering
387 048 kr/år

Programmet för hotell, restaurang och bageri
387 048 kr/år

Programmet för hälsa, vård och omsorg
387 048 kr/år

Programmet för estetiska verksamheter
387 048 kr/år

Programmet för samhälle, natur och språk
387 048 kr/år

Individuella program Nivå 2
559 428 kr/år

Individuella program Nivå 3
754 272 kr/år

Individuella program Nivå 4
937 872 kr/år

Bidragsbelopp per elev och år fastställs av bildningsnämnden. Bidragsbeloppet är oberoende av årskurs och på vilken skola programmet anordnas.

Ersättningarna är i 2023 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2023 görs 1 januari 2023, fördelat på 12 månader. Prisjustering från 1 januari 2023 görs från 1 januari 2023.

Bidrag till fristående gymnasieskolor inkluderar programersättning, 3 procent administration, lokalersättning samt 6 procent momskompensation.

Bidragsbelopp i gymnasiesärskolan 2023

Gäller 2023-01-01 till 2023-12-31

Nationellt program
410 268 kr/år

Utbetalnings- och rapporteringsrutiner

Utbetalning av bidragsbelopp görs månadsvis för varje Linköpingselev i fristående gymnasiesärskola som är inskriven på ett program den 15:e i månaden. Juni ersätts efter elevantal elever 1 juni. Juli och augusti ersätts preliminärt efter elevantal den 1 juni och justeras i september efter elevantal 15 september.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 20 januari 2023