Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomisk ersättning skolverksamhet

Här hittar du prislistor för utbildning inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola och information om tilläggsbelopp för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

Anvisning till ekonomiunderlag

Ersättning förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola

Gäller 2024-01-01 – 2024-12-31

Förskoleverksamhet

Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg 1-2 år
Grundbelopp per år: 128 944 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 128 944 kronor

Pedagogisk omsorg 3-5 år
Grundbelopp per år: 95 286 kr kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 95 286 kronor

Pedagogisk omsorg 1-2 år, (plats på grund av föräldraledig, arbetslös)
Grundbelopp per år: 79 768 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 79 768 kronor

Pedagogisk omsorg 3-5 år, (plats på grund av föräldraledig,arbetslös)
Grundbelopp per år: 75 497 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 75 497 kronor

Förskola

Förskola 1-2 år
Grundbelopp per år: 155 445 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 144 421 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 155 445 kronor

Förskola 3-5 år
Grundbelopp per år: 114 103 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 106 210 kr
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 114 103 kronor

Förskola 1-2 år (plats pga. föräldraledig, arbetslös)
Grundbelopp per år: 84 126 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 73 103 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 84 126 kronor

Förskola 3-5 år (plats pga. föräldraledig, arbetslös, allmän förskola)
Grundbelopp per år: 73 980 kronor
Enskild, egen föräldraavgift*: 66 088 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 73 980 kronor

Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem 6-9 år
Grundbelopp per år: 37 567 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 37 567 kronor

Fritidshem 10-13 år
Grundbelopp per år: 26 349 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 26 349 kronor

Fritidshem anpassad grundskola

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i anpassad grundskola grupp 1
Grundbelopp per år: 110 153 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 110 153 kronor

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i anpassad grundskola grupp 2
Grundbelopp per år: 111 640 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 111 640 kronor

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i anpassad grundskola grupp 3 eller resursskola
Grundbelopp per år: 238 799 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 238 799 kronor

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i anpassad grundskola grupp 4
Grundbelopp per år: 303 416 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 303 416 kronor

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år
Grundbelopp per år: 19 336 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 19 336 kronor

Öppen fritidsverksamhet anpassad grundskola

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i anpassad grundskola
grupp 1
Grundbelopp per år: 28 642 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 28 642 kronor

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i anpassad grundskola
grupp 2
Grundbelopp per år: 38 189 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 38 189 kronor

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i anpassad grundskola
grupp 3 eller resursskola
Grundbelopp per år: 66 830 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 66 830 kronor

Öppen fritidsverksamhet 10-13 år för elev mottagen i anpassad grundskola
grupp 4
Grundbelopp per år: 95 472 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 95 472 kronor

Morgonomsorg

Morgonomsorg 10-13 år
Grundbelopp per år: 4 027 kronor
Enskild, kommunal föräldraavgift*: 4 027 kronor

Lokalersättning per barn och år

Förskoleverksamhet**
Kommunal: 24 405 kronor
Enskild utförare*: 24 405 kronor

Fritidsverksamhet
Kommunal: 8 883 kronor
Enskild utförare*: 8 883 kronor

Morgonomsorg
Kommunal: 1 377 kronor
Enskild utförare: 1 377 kronor

* momskompensation 6 % tillkommer belopp
** lokalersättning utges ej till enskilda utförare som nyttjar kommunens lokaler

Gäller 2024-07-01 – 2024-12-31

Grundskola

Förskoleklass
Grundbelopp per år: 38 197 kronor
Fristående*: 38 197 kronor

Årskurs 1-3
Grundbelopp per år: 67 613 kronor
Fristående*: 67 613 kronor

Årskurs 4-6
Grundbelopp per år: 72 778 kronor
Fristående*: 72 778 kronor

Årskurs 7-9
Grundbelopp per år: 90 864 kronor
Fristående*: 90 864 kronor

Anpassad grundskolan

Årskurs 1-3

Grupp 1
Grundbelopp per år: 224 243 kronor
Fristående*: 224 243 kronor

Grupp 2
Grundbelopp per år: 250 007 kronor
Fristående*: 250 007 kronor

Grupp 3
Grundbelopp per år: 354 033 kronor
Fristående*: 354 033 kronor

Grupp 4
Grundbelopp per år: 414 598 kronor
Fristående*: 414 598 kronor

Årskurs 4-6

Grupp 1
Grundbelopp per år:235 598 kronor
Fristående*: 235 598 kronor

Grupp 2
Grundbelopp per år: 246 222 kronor
Fristående*: 246 222 kronor

Grupp 3
Grundbelopp per år: 401 140 kronor
Fristående*: 401 140 kronor

Grupp 4
Grundbelopp per år: 460 021 kronor
Fristående*: 460 021 kronor

Årskurs 7-10

Grupp 1
Grundbelopp per år: 276 615 kronor
Fristående*: 276 615 kronor

Grupp 2
Grundbelopp per år: 287 238 kronor
Fristående*: 287 238 kronor

Grupp 3
Grundbelopp per år: 511 791 kronor
Fristående*: 511 791 kronor

Grupp 4
Grundbelopp per år: 638 360 kronor
Fristående*: 638 360 kronor

Lokalersättning per elev och år

Grundskola
Kommunal: 19 951 kronor
Fristående*: 19 951 kronor

Resursskola
Kommunal: 71 491 kronor
Fristående*: 71 491 kronor

Anpassad skola
Kommunal: 19 951 kronor
Fristående*: 19 951 kronor


* momskompensation 6 % tillkommer belopp

Gäller 2024-01-01 – 2024-12-31

Barnomsorg

Förskola 1-2 år
Årskostnad: 188 200 kronor
Månadskostnad: 15 683 kronor

Förskola 3-5 år
Årskostnad: 146 800 kronor
Månadskostnad: 12 233 kronor

Förskola (plats pga föräldraledighet, arbetssökande) 1-2 år
Årskostnad: 116 800 kronor
Månadskostnad: 9 733 kronor

Förskola 3-5 år (plats pga föräldraledig, arbetssökande, allmän förskola) 3-5 år
Årskostnad: 106 700 kronor
Månadskostnad: 8 892 kronor

Fritidshem 6-9 år 
Årskostnad: 49 900 kronor
Månadskostnad: 4 158 kronor

Fritidshem 10-13 år
Årskostnad: 38 700 kronor
Månadskostnad: 3 225 kronor

Föräldraavgiften debiteras av hemkommunen.

Specialverksamheter barnomsorg

Fritidshem språkstörning
Årskostnad: 126 715 kronor
Månadskostnad: 10 560 kronor

Fritidshem autism 
Årskostnad: 126 715 kronor
Månadskostnad: 10 560 kronor

Fritidshem hörsel
Årskostnad: 126 715 kronor
Månadskostnad: 10 560 kronor

Fritidshem 6-13 år Anpassad grundskola grupp 1
Årskostnad: 122 500 kronor
Månadskostnad: 10 208 kronor

Fritidshem 6-13 år Anpassad grundskola grupp 2
Årskostnad: 123 990 kronor
Månadskostnad: 10 333 kronor

Fritidshem 6-13 år Anpassad grundskola grupp 3
Årskostnad: 251 149 kronor
Månadskostnad: 20 929 kronor

Fritidshem 6-13 år Anpassad grundskola grupp 4
Årskostnad: 315 766 kronor
Månadskostnad: 26 314 kronor

Allergiförskola
Årskostnad: 279 900 kronor
Månadskostnad: 23 325 kronor

Gäller 2024-01-01 – 2024-12-31

Grundskola

F-klass
Årskostnad: 59 900 kronor
Månadskostnad: 4 992 kronor

Årskurs 1-3
Årskostnad: 88 700 kronor
Månadskostnad: 7 392 kronor

Årskurs 4-6
Årskostnad: 96 400 kronor
Månadskostnad: 8 033 kronor

Årskurs 7-9
Årskostnad: 110 900 kronor
Månadskostnad: 9 242 kronor

Specialverksamheter grundskola

Språkstörning Fklass
Årskostnad: 302 100 kronor
Månadskostnad: 25 175 kronor

Språkstörning åk 1-3
Årskostnad: 330 900 kronor
Månadskostnad: 27 575 kronor

Språkstörning åk 4-6
Årskostnad: 338 600 kronor
Månadskostnad: 28 217 kronor

Språkstörning åk 7-9
Årskostnad: 353 100 kronor
Månadskostnad: 29 425 kronor

Rörelshinderklass åk 1-3
Årskostnad: 792 900 kronor
Månadskostnad: 66 075 kronor

Rörelshinderklass åk 4-6
Årskostnad: 800 600 kronor
Månadskostnad: 66 717 kronor

Rörelshinderklass åk 7-9
Årskostnad: 815 200 kronor
Månadskostnad: 67 933 kronor

Autism åk 1-6
Årskostnad: 500 600 kronor
Månadskostnad: 41 717 kronor

Autism åk 7-9
Årskostnad: 465 200 kronor
Månadskostnad: 38 767 kronor

Hörselklass Fklass
Årskostnad: 343 500 kronor
Månadskostnad: 28 625 kronor 

Hörselklass åk 1-3
Årskostnad: 372 300 kronor
Månadskostnad: 31 025 kronor

Hörselklass åk 4-6
Årskostnad: 380 000 kronor
Månadskostnad: 31 667 kronor

Hörselklass åk 7-9
Årskostnad: 394 600 kronor
Månadskostnad: 32 883 kronor

Resursskola
Årskostnad:517 900 kronor
Månadskostnad: 43 158 kronor

Anpassad grundskola

Årskurs 1-3

Anpassad grundskola åk 1-3- grupp 1
Årskostnad: 273 200 kronor
Månadskostnad: 22 767 kronor

Anpassad grundskola åk 1-3- grupp 2
Årskostnad: 298 900 kronor
Månadskostnad: 24 908 kronor

Anpassad grundskola åk 1-3- grupp 3
Årskostnad: 403 000 kronor
Månadskostnad: 33 583 kronor

Anpassad grundskola åk 1-3- grupp 4
Årskostnad: 463 500 kronor
Månadskostnad: 38 625 kronor

Årskurs 4-6

Anpassad grundskola åk 4-6- grupp 1
Årskostnad: 284 500 kronor
Månadskostnad: 23 708 kronor

Anpassad grundskola åk 4-6- grupp 2
Årskostnad: 295 200 kronor
Månadskostnad: 24 600 kronor

Anpassad grundskola åk 4-6- grupp 3
Årskostnad: 450 100 kronor
Månadskostnad: 37 508 kronor

Anpassad grundskola åk 4-6- grupp 4
Årskostnad: 509 000 kronor
Månadskostnad: 42 417 kronor

Årskurs 7-10

Anpassad grundskola grupp 1 åk 7-10
Årskostnad: 325 600 kronor
Månadskostnad: 27 133 kronor

Anpassad grundskola grupp 2 åk 7-10
Årskostnad: 336 200 kronor
Månadskostnad: 28 017 kronor

Anpassad grundskola grupp 3 åk 7-10
Årskostnad: 560 700 kronor
Månadskostnad: 46 725 kronor

Anpassad grundskola grupp 4 åk 7-10
Årskostnad: 687 300 kronor
Månadskostnad: 57 275 kronor

Fritidshem elev anpassad grundskola

Fritidshem 6-13 år anpassad grundskola grupp 1
Årskostnad: 122 500 kronor
Månadskostnad: 10 208 kronor

Fritidshem 6-13 år anpassad grundskola grupp 2
Årskostnad: 123 990 kronor
Månadskostnad: 10 333 kronor

Fritidshem 6-13 år anpassad grundskola grupp 3
Årskostnad: 251 149 kronor
Månadskostnad: 20 929 kronor

Fritidshem 6-13 år anpassad grundskola grupp 4
Årskostnad: 315 766 kronor
Månadskostnad: 26 314 kronor

Tilläggsbelopp är en ersättning utöver grundbelopp som fristående huvudman kan söka för barn/elever som har extraordinära stödbehov och ges extraordinära stödåtgärder.

En ansökan om tilläggsbelopp kan göras under hela året, men inför nytt läsår behöver ansökan vara Linköpings kommun tillhanda senast 30 april för att besked ska kunna ges före 15 juni.

Ansökan ska innehålla följande för att anses komplett:

 • Beskrivning av vilka insatser som verksamheten bedömer inte ryms inom ramen för grundbelopp.
 • Faktiska kostnader för de insatta stödåtgärderna angivet i tid.
 • Total vistelsetid/schemalagd tid.
 • Pedagogisk utredning som visar stödbehov.
 • Handlingsplan/Åtgärdsprogram som visar insatta stödåtgärder.
 • Aktuellt schema vid anpassad studiegång (APS) eller individuellt
  schema.
 • Vid medicinska behov ersätter egenvårdsplanen den pedagogiska utredningen.
 • Övrig dokumentation som den sökande anser styrka stödbehovet.

Ersättning gymnasieskola

Gäller 2024-01-01 – 2024-12-31. Siffrorna avser kronor per år i 2024 års pris- och löneläge.

Nationella program

BA Bygg- och anläggningsprogram exkl. inriktning Anläggningsfordon inkl. IMV
150 024 kr/år

BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Anläggningsfordon inkl. IMV
182 820 kr/år

BF Barn- och fritidsprogram inkl. IMV
113 124 kr/år

EE El- och energiprogram inkl. IMV
132 264 kr/år

EK Ekonomiprogram inkl. IMV
97 332 kr/år

ES Estetiskt program, musik inkl. IMV
171 372 kr/år

ES Estetiskt program, exklusive inriktning musik, inklusive IMV
131 256 kr/år

FS Försäljnings- och serviceprogrammet
110 136 kr/år

FT Fordons- och transportprogram inklusive IMV, exklusive. inriktning Transport
159 600 kr/år

HA Handel och administrationsprogram inkl. IMV
110 136 kr/år

HU Humanistiskt program inklusive IMV
128 616 kr/år

HV Hantverksprogram inklusive IMV
140 820 kr/år

IB International Baccalaureate
168 648 kr/år

IN Industritekniskt program inkl. IMV
175 800 kr/år

NA Naturvetenskapsprogram inkl. IMV
106 092 kr/år

RL Restaurang- och livsmedelsprogram inkl. IMV
152 880 kr/år

SA Samhällsvetenskapsprogram inkl. spetsutbildning, inkl. IMV
97 704 kr/år

TE Teknikprogram inkl. IMV
114 708 kr/år

VF VVS och Fastighetsprogram inkl. IMV
128 820 kr/år

VO Vård- och omsorgsprogram inkl. IMV
122 916 kr/år

Flygtekniskt program
240 00 kr/år*

Tillägg** för elever på programinriktat val, behörighet saknas i ett eller fler
ämnen. 4400 kr per ämne.

*Fastställs av Skolverket. Beloppet i tabellen avser läsår 23/24 och räknas därefter upp med 2024 års skolprisindex inför läsåret 24/25.

** Fastställt av Skolverket, priset i tabellen avser 2023 års nivå.

 

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ
177 336 kr/år

Individuellt alternativ Specialklass AS (autismspektrumtillstånd) inkl. specialklass för nationellt program
316 908 kr/år

Individuellt alternativ kvalificerat stöd, Anders Ljungstedts gymnasium
222 696 kr/år

Individuellt alternativ kvalificerat stöd, Berzeliusskolan
343 212 kr/år

Språkintroduktion
155 544 kr/år

Yrkesintroduktion för enskild elev
158 040 kr/år

Yrkesintroduktion för en grupp av elever
168 720 kr/år

 

Bidragsbelopp per elev och år fastställs av bildningsnämnden. Bidragsbeloppet är oberoende av årskurs och på vilken skola programmet anordnas.

Ersättningarna är i 2024 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2024 görs 1 januari 2024, fördelat på 12 månader. Prisjustering från 1 januari 2024 görs från 1 januari 2024.

Bidragsbeloppen till fristående gymnasieskolor inkluderar programersättning, 3 procent administration, lokalersättning samt 6 procent momskompensation.

I bidragsbeloppen ingår även ersättning motsvarande bildningsnämndens budgeterade kostnad för kommunala skolor avseende:

 • Kompetensförsörjningsinsatser
  • Karriärtjänster, kommunala medel
  • Arbetsintegrerad utbildning (KPU/VAL)
  • Heltidsmentorer
 • Kostnad för säkerhetstjänster (extra statsbidrag)
 • Övriga kostnader inkl. gemensam administration

Nedanstående kostnader finansieras av bildningsnämnden och avser samtliga
gymnasieskolor Linköping:

 • Stödinsatser
  • Strukturbelopp (fördelas enligt BIN 2023-508)
  • Modersmål
  • Kartläggning språkintroduktion
  • Övriga stödinsatser
  • Tilläggsbelopp för enskild elev

 • Övriga kostnader
  • Informationsmaterial i samband med gymnasieval
  • Kontakt Linköping 

Utbetalning av bidragsbelopp görs månadsvis för elever som är folkbokförda i Linköping och inskrivna på ett program i elevdatabasen den 15:e i månaden. Juni ersätts efter elevantal 1 juni. Juli och augusti ersätts preliminärt för de elever som är inskrivna 1 juni och slutjusteras efter verkligt elevantal per 15 september. Särskild uppföljning görs två gånger om året av utbildningsförvaltningen av vilka elever som bedöms ha behov av att återläsa någon eller några kurser under förlängd studietid.
Ersättning ges för aktuell andel av heltidsstudier.

Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2024

Gäller 2024-01-01 till 2024-12-31

BA Bygg- och anläggningsprogram exklusive inriktning Anläggningsfordon
153 925 kr/år

BAANL Bygg- och anläggningsprogram inriktning Anläggningsfordon år 2 och 3
188 676 kr/år

BF Barn- och fritidsprogram
114 811 kr/år

EE El- och energiprogram
135 099 kr/år

EK Ekonomiprogram
98 071 kr/år

ES Estetiskt program, musik
176 554 kr/år

ES Estetiskt program, exklusive inriktning musik
134 031 kr/år

FS Försäljnings- och serviceprogrammet
111 643 kr/år

FT Fordons- och transportprogram exklusive inriktning Transport år 2 och 3
164 075 kr/år

HA Handels- och administrationsprogram (FS Försäljnings- och serviceprogrammet)
111 643 kr/år

HU Humanistiskt program
131 232 kr/år kr/år

HV Hantverksprogram
144 168 kr /år

IB International Baccalaureate
173 666 kr/år

IN Industritekniskt program
181 247 kr/år

NA Naturvetenskapsprogram
107 344 kr/år

RL Restaurang- och livsmedelsprogram
156 952 kr/år

SA Samhällsvetenskapsprogram
98 466 kr/år

TE Teknikprogram
116 490 kr/år

VF VVS och Fastighetsprogram
131 448 kr/år

VO Vård- och omsorgsprogram
125 190 kr/år

Yrkesintroduktion för enskild elev*
156 647 kr/år

Tillägg** för elever på programinriktat val, behörighet saknas i ett eller fler ämnen. 4400 kr/ämne.  

*Enligt Skollagen kapitel 17 § 29 är huvudmannen för en fristående
gymnasieskola skyldig att ta emot en elev till Yrkesintroduktion, Individuellt
alternativ och Språkintroduktion bara om huvudmannen och elevens
hemkommun har kommit överens om det bidrag som kommunen ska
betala till huvudmannen för utbildningen.

** Fastställs av Skolverket, priset ovan avser 2023 års nivå.

Tilläggsbelopp är en ersättning utöver bidragsbelopp som fristående huvudman kan söka för elever, som har extraordinära stödbehov och ges extraordinära stödåtgärder.

En ansökan om tilläggsbelopp kan göras under hela året. Nya elever måste ha påbörjat sin utbildning innan ansökan kan behandlas. Vid förnyad ansökan för elev som redan fått ersättning i gymnasieskolan, gäller inför nytt läsår att ansökan ska vara Linköpings kommun tillhanda senast 1 juni, för att besked ska kunna ges före 1 juli.  

Ansökan om tilläggsbelopp kan endast göras för elever folkbokförda i Linköpings kommun. För elever från andra kommuner görs ansökan i elevens hemkommun.

Ansökan ska innehålla följande för att anses komplett:

 • Beskrivning av vilka insatser som verksamheten bedömer inte ryms inom ramen för bidragsbeloppet.
 • Faktiska kostnader för de insatta stödåtgärderna angivet i timmar/skolvecka.
 • Total vistelsetid uttryckt i antal timmar/skolvecka.
 • Pedagogisk utredning som visar stödbehov.
 • Åtgärdsprogram som visar insatta stödåtgärder.
 • Aktuellt individuellt schema. 
 • Aktuell studieplan.
 • Övrig dokumentation som styrker stödbehovet (exempelvis psykologisk utredning, läkarintyg, diagnosutlåtande, egenvårdsplan för elev med medicinska behov om sådan finns).

Ersättning anpassad gymnasieskola

Gäller 2024-01-01 – 2024-12-31. Siffrorna avser kronor per år i 2024 års pris- och löneläge.

GYS13 Anpassad gymnasieskolan

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
387 048 kr/år

Programmet för fordonsvård och godshantering
387 048 kr/år

Programmet för handel, administration och varuhantering
387 048 kr/år

Programmet för hotell, restaurang och bageri
387 048 kr/år

Programmet för hälsa, vård och omsorg
387 048 kr/år

Programmet för estetiska verksamheter
387 048 kr/år

Programmet för samhälle, natur och språk
387 048 kr/år

Individuella program Nivå 2
559 428 kr/år

Individuella program Nivå 3
754 272 kr/år

Individuella program Nivå 4
937 872 kr/år

Bidragsbelopp per elev och år fastställs av bildningsnämnden. Bidragsbeloppet är oberoende av årskurs och på vilken skola programmet anordnas.

Ersättningarna är i 2024 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2024 görs 1 januari 2024, fördelat på 12 månader. Prisjustering från 1 januari 2024 görs från 1 januari 2024.

Bidragsbeloppen till fristående anpassad gymnasieskola inkluderar programersättning, 3 procent administration, lokalersättning samt 6 procent momskompensation.

I bidragsbeloppen ingår även ersättning motsvarande bildningsnämndens budgeterade kostnad för kommunal anpassad gymnasieskola avseende övriga kostnader inkl. gemensam administration.

Nedanstående kostnader finansieras av bildningsnämnden och avser samtliga anpassade gymnasieskolor Linköping:

 ● Central elevhälsa
 ● Arbetsmarknadsinsatser (KOLL)
 ● Skoltaxi
 ● Modersmålsundervisning

Utbetalnings- och rapporteringsrutiner

Utbetalning görs månadsvis för varje elev som är inskriven i elevbasen samt deltar i utbildningen den 15:e i månaden. Juni ersätts efter elevantal 1 juni. Juli och augusti ersätts preliminärt efter elevantal den 1 juni och justeras i september efter elevantal per den 15 september.

Bidragsbelopp i anpassad gymnasieskolan 2023

Gäller 2024-01-01 till 2024-12-31

Nationella program
409 464 kr/år

 

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 20 juni 2023