Hoppa till huvudinnehåll

Tidningen Lärorik

Tidningen LÄRORIK är en inspirationstidning för all personal inom utbildning i Linköpings kommun, från förskola, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola ända upp till gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning.

LÄRORIK är sedan oktober 2022 avvecklad.  

Tidningen Lärorik trycktes med 4 nummer per år och gavs ut av utbildningskontoret i Linköpings kommun. Syftet var att sprida goda idéer och arbetssätt från våra verksamheter. 

 

Här kan du läsa det sista numret av LÄRORIK - nr 2 2022

Lärorik nr 2 2022
 • Processtödjare med uppdrag att öka antal barn till förskolan
 • Koordinatorer ger trygg start och kartläggning för
  nyanlända elever
 • Studiehandledning på modersmålet erbjuder genvägar till
  svenska språket
 • Samarbete nyckeln till god studiehandledning
 • Modersmålet blir en trygg och förenande faktor
 • Modersmålet är vår fästning som vi alltid återvänder till
 • Språkintroduktion med hela världen i ett klassrum
 • Språkstödjaren förklarar saker i deras kulturella sammanhang
 • Modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning
 • Samverkan ska ge tidigt stöd
 • Linvux flyttar till Mjärdevi

 

Tidigare nummer

Lärorik nr 1 2022 Tema - Teknik - På tekniskt vis

 • Vardagsnära teknik lockar förskolebarn
 • Kreativt kaos främjar teknikkunskapen
 • Stort steg ut i yrkeslivet
 • Pedagog i fokus - Nils Winge
 • Berzeliusskolans innovativa idéer förverkligas direkt
 • Automation öppnar alla dörrar
 • Teknik som yrke och framtidsfrö
Lärorik nr 3 2021 Tema - Kursplaner - Revidering som ger nytt tänk kring undervisning
 • Kursplaner med plats för lärarnas professionalitet
 • Alla elever – allas ansvar
 • Möjlighet att syna den egna undervisningen
 • Kursplaner har också en historia
 • Röster om kursplaner och förväntningar
Lärorik nr 2 2021 Tema - Förskoleklass- Kvalité från start
 • Konsten att skapa ett lustfyllt lärande från start
 • Smågrupper effektiviserar kartläggning
 • Leker in kunskapen - under hela dagen
 • Barn är redo att börja skolan och ta nästa kliv i livet. I det klivet får vi vara med.
 • Med mera
Lärorik nr 1 2021 Tema Verksamhetsutveckling i digital anda
 
 • Intervju med forskaren Susanne Kjällander
  - universitetslektor på Stockholms universitet
 • Praktiknära forskning i praktiken
 • Teknik leder till lek
 • Att våga göra fel är också en kompetens
 • Artificiell intelligens
Lärorik nr 4 2020 Tema Skolbibliotek - Ur innehållet:
 • Forskare Cecilia Gärdén - bibliotekens verksamhetsutveckling.
 • Bibliotek på förskolor
 • Världsrekord i skolbibliotek i världsklass
 • Så mycket mer än bara böcker
 • Fokusbibliotekens roll
 • Med mera
Lärorik nr 3 2020 Tema Fritidshem - Ur innehållet:
 • Intervju med forskaren Björn Haglund
 • Stärka matematiken på fritidshem
 • Lära på fritidsvis
 • Fritidshemmets utveckling
 • Fritidshemmet är skolans hjärta
Lärorik nr 2 2020 Tema Matematik - Ur innehållet:
 • Jessica Elofsson och Kristin Westerholm
  - forskare på Linköpings universitet, berättar om tidig taluppfattning 
  bland förskolebarn.
 • Hur bygger vi läromedel som stödjer läraren i sin undervisning?
 • Intensivmatte som lyfter både elever och lärare
 • Hemligheten bakom en hållbar matteundervisning
Lärorik nr 1 2020 Tema Grundsärskola - Ur innehållet:
 • Hur har undervisningen inom grundsärskolan utvecklats?
 • Mottagning till grundsärskola
 • Hur jobbar man i klasser som har individintegrerade elever?
 • Läs mer om övergången från grundsärskola till gymnasiesärskola
 • Med mera

 

 

Senast uppdaterad den 5 juni 2024