Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tidningen Lärorik

Tidningen Lärorik kommer ut med 4 nummer varje år och ges ut av utbildningskontoret i Linköpings kommun.

LÄRORIK är en inspirationstidning för all personal inom förskola, grundskola, fritidshem samt grundsärskola inom Linköpings kommun. Syftet är att sprida goda idéer och arbetssätt från vår verksamhet.

Om du vill komma i kontakt med redaktionen eller beställa tidningen så är du välkommen att göra det via e-post:

Nummer 1 2021 finns nu ute - Tema Verksamhetsutveckling i digital anda

För närvarande så finns tidningen bara i pappersformat pga tillgänglighetsdirektiven som gäller från september 2020. Hör av dig till redaktionen så skickar vi tidningen till dig. 

larorik@linkoping.se

 

Tidigare nummer

Lärorik nr 4 2020 Tema Skolbibliotek - Ur innehållet:
 • Intervju med forskaren Cecilia Gärdén
  - konsulent med inriktning mot bibliotekens verksamhetsutveckling.
 • Bibliotek på förskolor
 • Världsrekord i skolbibliotek i världsklass
 • Så mycket mer än bara böcker
 • Fokusbibliotekens roll
 • mm

 

Lärorik nr 3 2020 Tema Fritidshem - Ur innehållet:
 • Intervju med forskaren Cecilia Gärdén
  - konsulent med inriktning mot bibliotekens verksamhetsutveckling.
 • Bibliotek på förskolor
 • Världsrekord i skolbibliotek i världsklass
 • Så mycket mer än bara böcker
 • Fokusbibliotekens roll
 • mm

 

Lärorik nr 2 2020 Tema Matematik - Ur innehållet:
 • Jessica Elofsson och Kristin Westerholm
  - forskare på Linköpings universitet, berättar om tidig taluppfattning 
  bland förskolebarn.
 • Hur bygger vi läromedel som stödjer läraren i sin undervisning?
 • Intensivmatte som lyfter både elever och lärare
 • Hemligheten bakom en hållbar matteundervisning

 

 
Här finns även en interaktiv version av LÄRORIK nr 2 2020
Den ger dig möjligheten att spela upp filmer direkt i PDF:en

 

  Mersmak från nr 2  
 

Kristin Westerholm och Joakim Samuelsson har gjort studier på tidig taluppfattning hos elever i förskola och förskoleklass. Den som vill läsa om deras studier, och om annan forskning om förskola och skola, hittar det här: 
 https://venue.ep.liu.se/article/view/1815

  Kolla in Jessica Elofssons och Kristin Westerholms fem snabba tips om framgångsrik matematik : Instagram - Sök på Lärorik
  Presentation av RIKmatematik som kommer att ingå i det matematikprojekt som Linköpings skolor åk 1-3 kommer att vara med i med start hösten 2020
  När det gör skillnad för eleven

Se filmen om Brunnbyskolans gemensamma arbete kring Intensivträning
Sara Allard m.fl berättar om arbetet kring de sk Intensivträningsperioder och hur de tillsammans lyckades vända resultaten i matematik.  Youtube  

  IKT-samordnarnas portal för digitalt lärande
Här hittar du info samt stöd kring IKT med Gustaf Jutterdal och Peter Gustafsson
     

 

LÄRORIK nr 1 2020

Tema Grundsärskola - Ur innehållet:

 • Hur har undervisningen inom grundsärskolan utvecklats?
 • Mottagning till grundsärskola
 • Hur jobbar man i klasser som har individintegrerade elever?
 • Läs mer om övergången från grundsärskola till gymnasiesärskola
 • mm

 

  Mersmak
från nr 1
 
 

 Lisa Palmqvist I mål youtube


Lisa Palmqvist har tillsammans med några elever på
Berzeliusskolans gymnasiesärskola gjort en film om
sin forskning.
 

 Filmen om Grundsärskolan i Linköpings kommun


Följ elever och pedagoger inom våra olika grundskoleverksamheter
i Linköping. 
Få en inblick i en verksamhet fylld av värme,
professionalitet och kunskap. Du får också veta mer om
mottagande till grundsärskolan och hur det går till och
vad som gäller.

 

 Sista terminen i nian


Utbildningsradion har spelat in en serie korta filmer på Ekholmsskolan i Linköping, som handlar om gymnasievalet
för särskolans elever.
 


 

Vägledningsmaterial som är framtaget speciellt för elever inom grundsärskolan och som ska välja till gymnasiesärskolan.

 

 


Speciallärarprogram med inriktning utvecklingsstörning

 Det är hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. Här finns information från Skolverket om vad som gäller. 

 


Tidigare nummer av LÄRORIK hittar du nedan.

ARKIV


Nr 1 2019


Nr 2 2019


 Nr 3 2019


Nr 4 2019


Nr 1 2018


Nr 2 2018


 Nr 3 2018


Nr 4 2018

      
Nr 1 2017         Nr 2 2017          Nr 3 2017         Nr 4 2017

Nr 1   Nr 2   Nr 3   Nr 4

Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4 Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4 


Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4  


Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4 

 

Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4 


Tryck på en bild för att läsa tidningen i PDF.

Redaktion - Lärorik

Till e-postformulär för Redaktion - Lärorik

E-post: larorik@linkoping.se

Telefon: 013-207376

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta)

Besöksadress : Apotekaregatan 13C

Postadress: Redaktion - Lärorik
Utbildningskontoret
Apotekaregatan 13C
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/larorik http://www.linkoping.se/larorik

Ansvarig utgivare: Christel Horsak Kontaktperson:Lennart Lundwall

Senast uppdaterad den 2 juli 2021