Hoppa till huvudinnehåll

Fokusbibliotek

Fokusbibliotek är Linköpings kommuns satsning på välutvecklad skolbiblioteksverksamhet inom grundskolan.

Fokusbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier och är en pedagogisk funktion som stödjer elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet.
  • verka läsfrämjande.
  • utveckla informationskompetensen på skolan.

Fokusbibliotekarierna ansvarar för den pedagogiska biblioteksverksamheten på respektive skola. I samverkan med skolans personal driver fokusbibliotekarien undervisning i källkritik och informationssökning, läsfrämjande arbete samt stöttar med alternativa lärhjälpmedel. Rektor har ansvar för att fokusbiblioteket har en aktiv roll i undervisningen och hela skolans verksamhet.


Fokusbiblioteken har en samordnare som driver nätverket för fokusbibliotekariegruppens kollegiala lärande, fortbildning och gemensamma frågor.

Fokusbibliotek

Till e-postformulär för Fokusbibliotek

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 76 91

Samordnare fokusbiblioteken
Tina Asp

Instagram
@fokusbiblioteken

Senast uppdaterad den 29 augusti 2022