Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fokusbibliotek

Fokusbibliotek är en utvecklingsmodell som innebär att skolbiblioteken inom grundskolan bemannas av en fackutbildad bibliotekarie och rustas upp avseende inventarier och medier.
Syftet är att stödja pedagogers arbete och elevers lärande med sikte mot en ökad måluppfyllelse.

Skolbibliotekschefen leder fokusbiblioteksutvecklingen och driver ett nätverk för fokusbibliotekariegruppens kollegiala lärande, fortbildning och gemensamma frågor.

Fokusbibliotekarierna ansvarar för den pedagogiska biblioteksverksamheten på respektive skola, stöd till god läsutveckling och att utveckla informationskompetens. Rektor verkar för att biblioteket får en aktiv roll i undervisningen. Rektor utser en bibliotekspedagog på motsvarande minst 10 procent av en tjänst. På varje skola finns en biblioteksgrupp för att främja samverkan mellan bibliotek och undervisning. Eleverna får inflytande genom ett biblioteksråd.

Fokusbibliotek finns på 24 grundskolor. 

Fokusbibliotek

Till e-postformulär för Fokusbibliotek

E-post: Katarina.Tollback-Ericson@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 02

Besöksadress: Klostergatan 24 (se karta)

Postadress: Klostergatan 24
581 81 Linköping

Skolbibliotekschef
Katarina Tollbäck Ericson

Instagram
@fokusbiblioteken

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 november 2019