Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Konsultativt stöd

Konsultativt stöd är en övergripande, central utvecklingsfunktion som kompletterar de lokala barn- och elevhälsoteam som finns i verksamheten. Konsultativ Stöd arbetar gentemot personal inom förskola, grundskola, fritidshem och särskola i Linköpings kommun. Stödet riktar sig till både kommunala och fristående verksamheter.

Nyheter Konsultativt stöd

Vårt team

Teamet är ett komplement till, och samverkar med, de barn-och elevhälsoteam som finns i verksamheten. Inom Konsultativt Stöd finns personal med olika professioner och spetskompetenser som kan möta upp med handledande och konsultativa insatser. Vid ett uppdrags inledning kontaktas rektor för verksamheten, så att nödvändiga samarbetskontakter, ex inom elevhälsoteamet etableras. Återkoppling kring uppdrag sker alltid till rektor.

Vårt uppdrag

Inom sitt handledande uppdrag ska Konsultativ Stöd, utifrån verksamhetens behov, kunna ge stöd vid komplexa ärenden som rör sig inom följande områden:

  • NPF
  • Språkstörning
  • Syn/hörsel
  • Särskilt begåvade elever
  • Arbetsterapeutiska frågor* 
  • Handledning till övergripande SU-grupper

*Tjänsten som arbetsterapeut är vakant, så vi kan just nu inte kan ta emot några arbetsterapeutiska uppdrag.

Konsultativt Stöd har dessutom följande uppdrag:

  • Erbjuda öppna föreläsningar kring NPF och språksvårigheter
  • Bistå vid förfarandet kring antagningen till övergripande SU-grupper/Resursskolor
  • Bistå vid förfarandet kring ansökningar ang extraordinärt stöd.

Utöver detta kan verksamheter vända sig till Konsultativt Stöd med förfrågningar om fortbildningsinsatser kring identifierade behov. I mån av tid kan Konsultativt Stöd åta sig även sådana uppdrag.

Erbjudande om konsultation

Konsultativt stöd (KS) erbjuder nu tider för konsultation där ni har möjlighet att rådfråga någon av KS professioner.

Om det är tomt på bokningsbara tider innebär det att alla utlagda tider för tillfället är uppbokade. Vi fyller på tiderna löpande, så håll utkik efter nya tider. Observera att konsultationerna sker digitalt och nås via länk som ni får i bekräftelsen.

Tiderna för konsultationerna hittar ni via denna länk:

Konsultationer språk/läs och skriv

Dessa bemannas av konsultativt stöds logopeder och i detta möte finns möjlighet att ställa frågor som har koppling till språk, läs och skriv samt selektiv mutism. Tid för konsultation: max 1h 15 min.

Konsultationer

Dessa bemannas av psykolog, logoped och specialpedagog/speciallärare och i detta möte finns möjlighet att ställa frågor som har koppling till NPF, språk, läs och skriv, selektiv mutism och särskilt begåvade elever. Tid för konsultation: max 1h 30 min.

Ni bokar en tid genom att dubbelklicka på någon av de befintliga tiderna för antingen “Konsultationer språk/läs och skriv” eller “Konsultationer” beroende av vad ni vill diskutera. Tryck på “spara”. Ni får en bekräftelse via er mail att tiden är bokad och ni hittar bokningen med anslutningslänk i er kalender och i bekräftelsemailet. Vid konsultationen är det lämpligt att vara 2-5 personer/ konsultationstid.

 Ansökan

Konsultativt Stöd arbetar gentemot personal inom förskola, grundskola, fritidshem och särskola i Linköpings kommun. Stödet riktar sig till både kommunala och fristående verksamheter. Ansök via vårt formulär här:

 

Om det är tomt på bokningsbara tider innebär det att alla utlagda tider för tillfället är uppbokade. Vi fyller på tiderna löpande, så håll utkik efter nya tider. 

Konsultativt stöd

Åsa Strömberg 
Elevhälsochef

013-205975

Till e-postformulär för Konsultativt stöd

E-post: zzzhanvad@linkoping.se

Besöksadress: Westmansgatan 43 (se karta)

Besöksadress : Westmansgatan 43

Postadress: Linköpings kommun
Konsultativt stöd
Westmansgatan 43
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 6 oktober 2021