Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Konsultativt stöd

Konsultativt stöd är en övergripande, central utvecklingsfunktion som kompletterar de lokala barn- och elevhälsoteam som finns i verksamheten. Konsultativ Stöd arbetar gentemot personal inom förskola, grundskola, fritidshem och särskola i Linköpings kommun. Stödet riktar sig till både kommunala och fristående verksamheter.

Vårt team

Teamet är ett komplement till, och samverkar med, de barn-och elevhälsoteam som finns i verksamheten. Inom Konsultativt Stöd finns personal med olika professioner och spetskompetenser som kan möta upp med handledande och konsultativa insatser. Vid ett uppdrags inledning kontaktas rektor för verksamheten, så att nödvändiga samarbetskontakter, ex inom elevhälsoteamet etableras. Återkoppling kring uppdrag sker alltid till rektor.

Vårt uppdrag

Inom sitt handledande uppdrag ska Konsultativ Stöd, utifrån verksamhetens behov, kunna ge stöd vid komplexa ärenden som rör sig inom följande områden:

  • NPF
  • Språkstörning
  • Syn/hörsel
  • Särskilt begåvade elever
  • Arbetsterapeutiska frågor* 
  • Handledning till övergripande SU-grupper

*Tjänsten som arbetsterapeut är vakant, så vi kan just nu inte kan ta emot några arbetsterapeutiska uppdrag.

Konsultativt Stöd har dessutom följande uppdrag:

  • Erbjuda öppna föreläsningar kring NPF och språksvårigheter
  • Bistå vid förfarandet kring antagningen till övergripande SU-grupper/Resursskolor
  • Bistå vid förfarandet kring ansökningar ang extraordinärt stöd.

Utöver detta kan verksamheter vända sig till Konsultativt Stöd med förfrågningar om fortbildningsinsatser kring identifierade behov. I mån av tid kan Konsultativt Stöd åta sig även sådana uppdrag.

Ansökan

Konsultativt Stöd arbetar gentemot personal inom förskola, grundskola, fritidshem och särskola i Linköpings kommun. Stödet riktar sig till både kommunala och fristående verksamheter. Ansök via vårt formulär här:

Om det är tomt på bokningsbara tider innebär det att alla utlagda tider för tillfället är uppbokade. Vi fyller på tiderna löpande, så håll utkik efter nya tider. 

Konsultativt stöd

Åsa Strömberg 
Elevhälsochef

013-205975

Till e-postformulär för Konsultativt stöd

E-post: zzzhanvad@linkoping.se

Besöksadress: Westmansgatan 43 (se karta)

Besöksadress : Westmansgatan 43

Postadress: Linköpings kommun
Konsultativt stöd
Westmansgatan 43
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 14 september 2021