Hoppa till huvudinnehåll

IKT- Digitalt lärande

Linköpings kommun har gjort en stor satsning på digital teknik i Linköpings lärmiljöer. De trådlösa nätverken har utökats med Eduroam i alla kommunens lokaler. Alla elever har tillgång till lärplattor i den dagliga undervisningen och det finns AppleTV i alla klassrum.

Målsättning

Målsättningen med de digitala satsningarna som görs i Linköping är att barnen/eleverna ska utveckla digital kompetens anpassad efter omgivande samhälles krav och förväntningar. Eleverna ska kunna använda digitala verktyg som ett medel för att uppnå målen i läroplanen. 

Fortbildning och nätverk

Parallellt med satsningen på teknik så pågår arbetet med fortbildning av lärare och förskollärare. IKT-samordnarna i skolområdena är ett stöd för skolorna och håller utbildningar och nätverksträffar för att lärare och förskollärare ska känna sig trygga att använda tekniken i vardagen. På Didaktikcenters alla utbildningar är skolans digitalisering en central del. Vi har också anordnat TeachMeet och EdCamp där lärare möts för att diskutera och planera för att integrera digital teknik i skolans ämnen. De skolor som vill har också kunnat nyttja Friends för att lära mer om nätsäkerhet.

Webbresurser

Det finns mycket att hämta på nätet för den som vill lära mer om att använda lärplattan i undervisningen. IKT-samordnarna har tagit fram två hjälpsidor som stöd i ditt arbete med digitalt lärande. Du når dessa via bildpuffarna på den här sidan.
Vårterminen 2015 publicerade Skolverket två webbkurser, en i källkritik för yngre barn som de har tagit fram i samarbete med Hjulsbroskolan, och en i klassrumsinteraktion. På webbplatserna MIK-rummet och Webbstjärnan finns också bra material för den som vill vässa sin digitala kompetens.

Support

Har du frågor om skolans digitalisering går det bra att kontakta IKT-samordnaren i ditt skolområde eller Didaktikcenter.

 

Senast uppdaterad den 31 augusti 2020