Hoppa till huvudinnehåll

Google workspace for Education- Lärare

Här finns iformation om Google workspace for education, för personal i Linköpings skolor och vuxenutbildning. Sedan vårterminen 2017 har elever och lärare i Linköpings kommunala skolor och vuxenutbildning tillgång till ett internetbaserat verktyg som från början hette G Suite for Education. Numera heter det Google workspace.

Inloggning

Du loggar in med ditt användarnanm följt av @utb.linkoping.se

Exempel:
Om ditt användarnamn är: abcdef loggar du in med [email protected]
Lösenordet är samma som till kommunens nätverk.

Vad är Google workspace for Education?

Google workspace for Education är ett digitalt, internetbaserat verktyg som ska användas i undervisningen. Genom detta får elever tillgång till e-post, kalender och dokumentlagring. Det är också möjligt att dela dokument med varandra. Google workspace ger:

 • ökade möjligheter för lärare och elever att samarbeta
 • bättre möjligheter för kommunikation, samarbete och lagring av de arbeten som skapas i skolarbetet
 • enklare tillgång till skolarbeten (det enda som behövs är en dator, chromebook, lärplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling)

Vilka funktioner har elever och personal tillgång till?

 • Dokument
 • Kalkylark
 • Presentationer
 • Drive
 • Gmail
 • Kalender
 • Classroom
 • Arkiv
 • Sites

Vilken information får lagras i Google workspace?

Exempel på material som får lagras:

 • Information som direkt berör undervisningen, t ex planeringar, bedömningsmatriser, undervisningsmaterial mm.
 • Information mellan lärare och övrig skolpersonal som direkt berör undervisningen, t ex planeringar, bedömningsmatriser, undervisningsmaterial mm.
 • Information och kommunikation mellan lärare och elever.

Vilken information får inte lagras i Google workspace for Education?

Känsliga och integritetskänsliga uppgifter får inte förekomma i Google workspace for education.
För individuella utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen och åtgärdsprogram, används andra system.

Senast uppdaterad den 31 augusti 2021