Internationalisering - förskola och grundskola

Barn/elevfokus  

Internationalisering i skolan ger ökade kunskaper om och förståelse för andra länder och kulturer. Genom att arbeta med internationellt fokus i våra verksamheter skapar vi intresse och medvetenhet om att vi är en del av en global gemenskap. Skolans styrdokument visar tydligt att vi ska vara en pedagogisk resurs för global medvetenhet. Att väcka barnens/elevernas engagemang för global rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter, andra kulturer och en hållbar natur är en del av det globala utvecklingsarbetet.

Verksamhetsfokus

För dig som arbetar med lärande inom förskola/grundskola finns en rad möjligheter att ha ett internationellt fokus:

  • studiebesök
  • delta i konferenser
  • undervisa utomlands
  • jobbskugga
  • starta nätverk
  • samarbeta i partnerskap med förskolor/skolor i andra länder
  • bli EU ambassadör

Program

Genom de olika programmen får du chans till utbyte med både nordiska länder, europeiska länder och länder utanför EU

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 november 2019