Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Hållbar förskola och skola i Linköping

Hållbar förskola och skola i Linköping är ett avslutat utvecklingsprojekt inom Barn och ungdom som pågått under läsåren 2016-2018. Projektet har bestått av fyra delprojekt: giftfri förskola, kemikaliesmart skola, utveckling av lärarstöd (utifrån behovsanalyser) samt systematisk arbete med lärande för hållbar utveckling.

På den här sidan hittar du information om projektet, stöd och verktyg för utvecklingsarbete med Lärande för Hållbar Utveckling (LHU) etc. För ytterligare information eller frågor, kontakta Patrik Landström, 013-262653. Frågor kan även ställas till kvalitetskoordinatorerna.

Senast uppdaterad den 12 oktober 2021