Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Grön Flagg Certifieringsverktyg

I Sverige ansvarar Håll Sverige Rent för Grön Flagg certifieringen. Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. I Sverige finns idag mer än 2500 skolor och förskolor som är anslutna till Grön Flagg.

Grön Flagg nätverksträff i Linköping

Den 28 maj 2018 hade vi Grön Flagg nätverksträff i Linköping. Innehåll: Inspiration från FramtidsFrön, nyheter från Grön Flagg, information om forskning gällande pluralistiskt förhållningssätt för lärande för hållbar utveckling, exempel från verksamheter samt gruppdiskussioner. Vid träffen finns det cirka 55 verksamheter som arbetar med Grön Flagg i Linköping, både från förskolan och skolan.  

Verktyg för ett hållbart arbete

Grön Flagg är ett sätt att få kontinuitet i lärande för hållbar utveckling och att jobba mot mål och riktlinjer i läroplaner samt med de globala målen. Utvecklingen sker i den pedagogiska verksamheten men också med fördel genom en mer hållbar daglig drift av verksamheten. Verktyget bygger på barns och ungas delaktighet och ger förutsättningar för inflytande och skapar framtidstro. Grön Flagg visar också tydligt upp att er verksamhet bidrar till ett viktigt arbete mot en mer hållbar framtid.

Nyfiken på Grön Flagg och hur det går till?

Läs mer om Grön Flagg i länken nedan. Där finns information om hur det går till, hur man går med etc. Det går även bra att mejla eller ringa Håll Sverige Rent. Telefon: 08-505 263 00.

Frågor om Grön flagg samordning i Linköpings kommun hänvisas till Patrik Landström, Verksamhetsområdeschef för Special och Stödverksamheten.

Senast uppdaterad den 12 oktober 2021