Hoppa till huvudinnehåll

Kosmetiska produkter

Har du en verksamhet där du importerar, tillverkar, använder eller säljer kosmetiska produkter? Då är det viktigt att du känner till de krav och regler som förhindrar att människor kommer till skada eller att miljön påverkas negativt. Det finns regler för hur kosmetiska produkter ska märkas och vad de får innehålla.

Vad är en kosmetisk produkt?

Alla använder kosmetika dagligen, det är till exempel tvål, hudkräm, schampo, tandkräm, smink och deodorant. Med kosmetisk produkt menas en produkt som används på kroppen eller i munnen. Den som använder produkten vill bli ren, dofta gott eller ändra sitt utseende.

Olika roller - olika ansvar

Du som köper kosmetiska produkter från en svensk leverantör för att sälja vidare produkterna inom Sverige är distributör. Du som tillverkar eller importerar produkter till Sverige från ett land utanför EU/EES har det yttersta ansvaret för att de inte skadar användaren eller miljön. När du tillverkar eller importerar en kosmetisk produkt är du en så kallad ansvarig person. I vissa fall kan du behöva anmäla dina kosmetiska produkter till kosmetikaregistret.

Vad innehåller dina kosmetiska produkter?

Du som släpper ut produkter på den svenska marknaden ansvarar för att kontrollera att de inte innehåller några ämnen som kan innebära hälsorisker eller omfattas av särskilda restriktioner. Det finns ämnen som är förbjudna och inte får ingå i kosmetiska produkter. Andra ämnen får bara ingå i begränsad koncentration eller med andra begränsningar eller villkor vid användandet.

Miljöavdelningen kontrollerar din verksamhet

Miljöavdelningen och Läkemedelsverket kontrollerar att dina kosmetiska produkter följer reglerna. Vi kan besluta att du inte får sälja dina kosmetiska produkter om de innehåller förbjudna ämnen eller inte uppfyller reglerna om märkning eller besluta om miljösanktionsavgift. Vid misstanke om miljöbrott anmäler vi överträdelser av reglerna till åklagaren.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer ingående om vilka regler som gäller eller hur märkningen ska se ut.

Senast uppdaterad den 19 mars 2024