Hoppa till huvudinnehåll

PCB

Som fastighetsägare är du ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne, som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Användningen förbjöds 1973, men på grund av dess långa nedbrytningstid finns ämnet fortfarande kvar i miljön.

Sanering av PCB

  • Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 mg/kg ska avlägsnas snarast.
  • Fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50–500 mg/kg) ska avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Anmäl sanering

Saneringen ska anmälas till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor innan arbetet påbörjas. Du gör din anmälan genom att fylla i blanketten PCB-sanering av fogmassor.

Den ifyllda blanketten skickar du till Bygg- och miljönämnden på e-post [email protected] eller via post till Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping.

Senast uppdaterad den 31 oktober 2023