Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berg - gång- och cykelväg

Vi planerar och bygger gång- och cykelbana längs Stjärnorpsvägen fram till Björkövägen. En fortsättning upp mot Hällestadsvägen är under utredning.

Etapp ett med en ny gång- och cykelväg ska byggas från utkanten av Berg fram till Björkövägen.

Vad ska hända?

Just nu utreds möjligheten att bygga en gång- och cykelbana från Berg via Kungsbro fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.

Linköpings kommun är väghållare för sträckan mellan Berg och Kungsbro och Trafikverket är väghållare mellan Kungsbro och Olstorp. Därför har vi valt att dela in sträckan i två etapper. Detta för att kunna utreda och projektera parallella alternativ för den kommande sträckningen för etapp två mellan Stjärnorpsvägen vid Heda ridklubb fram till korsningen vid Hällestadsvägen.

I och med att det blir en separat gång- och cykelbana så ökar vi trafiksäkerheten för gående och cyklister. Det gör också att fler personer kan välja att cykla eller gå som ett alternativt färdsätt i området. Sträckan förbereds med tomrör för att i framtiden kunna kompletteras med belysning.

När gör vi det?

Utredningen för båda etapperna pågår och projektering av etapp ett mellan Berg och Kungsbro pågår vår/sommar 2021. Den preliminära planen är att börja bygga under hösten 2021 och att arbetet är klart vår/sommar 2022.

Etapp två, med fortsättning fram till Hällestadsvägen, utreds när det gäller vilken sträckning som är lämplig och hur den kan utformas på bästa sätt. Eftersom Trafikverket är väghållare så kommer detta arbete att ske i samarbete med dem.

Vi uppdaterar denna sida i takt med att utredningarna blir klara.

Trafikpåverkan

Framkomligheten för biltrafiken kan komma att påverkas under byggperioden eftersom arbetsfordon behöver arbeta utmed befintlig väg. 

Vi uppdaterar med information om trafikpåverkan när det är aktuellt.

Kommunens projektledare

Projektledare Jakob Olingdal når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

 

Senast uppdaterad den 17 mars 2021