Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - upprustning av Järnvägsparken

Järnvägsparken ska rustas upp för att utvecklas till en tryggare och trivsammare plats.

Illustration över parkens norra del efter upprustningen. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: AFRY

Vad ska hända?

Målet med upprustningen är att parken dels ska upplevas som en trygg passage mellan resecentrum och stadskärnan, dels att fler människor ska vilja uppehålla sig och vistas i större delar av parken. På så sätt blir hela parken levande och kommer troligtvis att upplevas som tryggare och mer trivsam.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Järnvägsparken ska upplevas som en trygg plats efter upprustningen har aktörer inom olika kunskapsområden samverkat i planeringen. Den upplevda tryggheten påverkas av många aspekter, som till exempel överblickbarhet på grund av belysning, skyltning på platsen som gör det enklare att orientera sig och uppdelningen mellan stråk för gående och cyklister.

Framöver kommer kommunen att undersöka hur nya och innovativa tekniklösningar kan integreras i parken för att skapa en tryggare plats. Vilka lösningar som kan bli aktuella vet vi inte i dagsläget.

Illustrerad flygvy över parkens norra del efter upprustningen.

Plan för utformningen av Järnvägsparkens norra del efter upprustningen. Klicka på bilden för att se den i större format och med teckenförklaring.

Etapp 1 - norra delen

I den första etappen av upprustningen ska:

 • Vägnätet för gående förbättras och utökas så att fotgängare kan röra sig i fler delar av parken, vilket kan bidra till ökad trygghet och trivsamhet.

 • Cykelstråk rustas upp.

 • Uppdelningen mellan gång- och cykelbanor blir tydligare genom separerade fält.

 • Träd och blommor planteras. Den nya växtligheten ska bidra till en vacker och trivsam park samt bra mikroklimat i staden.

 • Fler sittplatser skapas i parken, för att fler människor ska röra sig och vistas i fler delar av parken.

 • Fontän och konstverk rustas upp.

 • Belysning förbättras och utökas till fler delar av parken för att bidra till en bättre upplevd överblickbarhet kvällstid och en större upplevd trygghet.

Förändringarna ska bidra till trygghet, trivsamhet och överblickbarhet.

Lövträd

 • Freemanlönn Autumn blaze
 • Asklönn
 • Skogslönn 'Royal Red'
 • Hästkastanj
 • Italiensk al
 • Skidhickory
 • Rosenmagnolia 'Galaxy'
 • Hybridmagnolia 'Wildcat'
 • Japansk magnolia
 • Cinnoberapel
 • Tokyokörsbär
 • Prydnadskörsbär 'Accolade'
 • Näverhägg 'Amber Beauty'
 • Bergkörsbär
 • Turkisk ek
 • Silverlind

Barrträd

 • Svarttall

Prydnadsbuskar

 • Japansk lönn 'Osakazuki'
 • Kanadensisk häggmispel
 • Körsbärskornell
 • Perukbuske 'Grace'
 • Klätterbenved
 • Körsbärsbenved
 • Hybridtrollhassel 'Diane'
 • Blåbärstry
 • Pärlhägg
 • Lagerhägg
 • Prydnadssnöbär 'Arvid'
 • Koreansk syren 'San'
 • Hybridkejsarolvon 'Dawn'
 • Tandolvon 'Christom'

Häck

 • Oxel

Barrbuskar

 • Blyerts-en 'Grey Owl'
 • Hybrididegran 'Hillii'
 • Idegran 'Summergold'

Perenner och prydnadsgräs

 • Läkesilverax
 • Ulleternell
 • Akleja 'Greenapples'
 • Koreansk plymspirea
 • Hasselört Stjärnflocka 'Roma'
 • Stjärnflocka 'Star of Beauty'
 • Majbräken
 • Hjärtbergenia 'Vinterglöd'
 • Kaukasisk förgätmigej 'Jack Frost’
 • Toppklocka 'Caroline'
 • Slankstarr 'Blue Zinger'
 • Spikklubbestarr
 • Träjon
 • Guldgul sockblomma
 • Röd sockblomma
 • Vit skogsaster
 • Flocknäva 'Spessart'
 • Fläcknäva 'Album'
 • Hybridalunrot 'Schneewitchen'
 • Funkia 'Big Daddy'
 • Funkia 'Hudson Bay'
 • Silverfryle
 • Strutbräken
 • Ormöga
 • Storrams
 • Skuggbräcka 'Clarence Elliott'

Lökväxter

 • Kirgislök
 • Jättelök
 • Purpurlök
 • Kejsarkrona
 • Stjärnnarciss
 • Botanisk vildtulpan
 • Engelsk klockhyacint

Etapp 2 - södra delen

I den södra delen av parken ska ytor för lek skapas, vilket kommer att göra parken till en välkomnande plats även för barn. Även i den södra delen ska gångnätet förbättras och utökas så att fotgängare rör sig i fler delar av parken.

Förhoppningen är dessutom att parken på sikt även ska kunna innehålla någon form av publik verksamhet, som till exempel ett café.

När gör vi detta?

Upprustningen av Järnvägsparken är uppdelad i två etapper. Den första etappen startade i oktober 2023. I den etappen ingår parkens norra del. Den kommer att stå klar i juni 2024.

Etapp 2, som består av parkens södra del, planeras att påbörjas under 2026. Upprustningen av hela Järnvägsparken är förhoppningsvis klar under 2028.

Järnvägsparkens framtid

Järnvägsparken är inte bara viktig för Linköpings historia. Tack vare sitt läge vid tågstationen och resecentrum är den även idag en entré till staden för många besökare och Linköpingsbor.

Men parken kommer att vara viktig för Linköping även när den nya tågstationen och Ostlänken står färdig. Den nya tågstationen i Steninge kommer att ligga i S:t Larsgatans förlängning. Det innebär att S:t Larsgatan kommer att utgöra ett huvudstråk genom staden. Järnvägsparkens placering mellan city och det nya stationsområdet gör den till en viktig plats på väg till eller från stationen, för möten och för rekreation under lång tid framöver.

Parken är också viktig för Vasastaden. I dagsläget är det många vasastadsbor som ska samsas om ett fåtal grönytor, parker och lekplatser.

Illustration över en upprustad Järnvägspark. Träd, lekytor, gång- och cykelvägar med mera.

Visionsbild för Järnvägsparken på lång sikt. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: AFRY

Järnvägsparkens historia

Järnvägsparken har en anrik historia. Den anlades 1876-1882 efter att stationshuset stod klart 1872. Tanken var att parken skulle bli en paradpark för Linköping och utgöra en välkomnande entré till staden.

Äldre vykort på Järnvägsparken. Grönskande park, med hus i bakgrunden.

Gammalt vykort på Järnvägsparken. Källa: Digitalt museum

Gammalt vykort med foto från Järnvägsparken. I förgrunden syns kvinna med två små barn och en skrinda. Grönskande park.

Gammalt vykort med motiv från Järnvägsparken. Källa: Digitalt museum

Äldre flygfoto på Järnvägsparken. I bilden syns en grönskande park, omkringliggande bebyggelse som tågstationen och del av Stångån.

Gammalt flygfoto på Järnvägsparken. Källa: Digitalt museum

Kommunens projektledare

Linnéa Zenkert är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Stadskärnans utveckling

Linköpings kommun vill säkerställa att vår stadskärna har goda förutsättningar för att möta framtida behov vad gäller innehåll och miljöer. Mycket är på gång i stadskärnan, här kan du läsa mer om pågående projekt.

Senast uppdaterad den 26 september 2023