Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Områdesutveckling: stadskärnan

Stadskärnan har stor betydelse för stadens och kommunens utveckling. För att kunna möta framtida behov ska kommunen ta fram en gemensam inriktning för utvecklingen tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och föreningsliv.

Linköpings kommun vill säkerställa att vår stadskärna har goda förutsättningar för att möta framtida behov vad gäller innehåll och miljöer, för att skapa en levande, attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna för lång tid framöver.

Tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och föreningsliv ska vi ta fram en gemensam inriktning för hur Linköpings stadskärna ska utvecklas.

När gör vi detta?

Arbetet med att ta fram en gemensam plan för stadskärnans utveckling påbörjades i mars 2021.

Under andra halvan av 2021 genomför vi dialog med aktörer som är eller skulle kunna vara närvarande i stadskärnan. Sådana aktörer kan bland annat vara fastighetsägare, föreningsliv, näringsidkare, offentliga verksamheter och kulturaktörer.

Inriktningen för stadskärnans utveckling ska vara klar innan sommaren 2022. Därefter ska den börja användas som ett stöd för fortsatt utveckling av byggnader, torg, gator med mera inom området.

Vad ska hända i stadskärnan?

Det vet vi inte ännu. Just nu arbetar vi med att ta fram en plan för hur stadskärnan ska utvecklas. Planen kommer att tas fram av Linköpings kommun tillsammans med fastighetsägare och andra viktiga aktörer för stadskärnan.

Planen för stadskärnans utveckling kommer att hantera både byggnader och allmänna platser, som torg, gågator och parker.

En viktigt aspekt i det fortsatta arbetet med utvecklingen av stadskärnan är att flera platser och byggnader är kulturhistoriskt värdefulla. Kommunen utreder frågan och kommer framöver behöva göra avvägningar mellan kulturhistoriska aspekter och utvecklingsbehov.

Planerade och pågående projekt i stadskärnan

För närvarande pågår arbete med följande projekt:

Senast uppdaterad den 15 oktober 2021