Hoppa till huvudinnehåll

Garnisonen - Eldstålet 1 med flera

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för bostäder i flerfamiljshus, förskola och verksamheter samt natur.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

Planområdet omfattar fastigheterna Eldstålet 1 samt del av Smedstad 1:24 och del av Smedstad 1:4. Inom området finns idag bussgarage, parkering samt ett naturområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostäder i flerfamiljshus, förskola och verksamheter såsom kontor och handel samt natur. Målsättningen är att ge stöd till att utveckla stadsdelsnoden Södra Ekkällan i linje med Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Garnisonen för Eldstålet 1 med flera.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Exploateringsstrateg Per Carlfjord. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 21 mars 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: