Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skäggetorp - Gåsen 3

Detaljplan i Skäggetorp för Gåsen 3

Strax nordöst om om Skäggetorps centrum, längs Nygårdsvägen beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-20 om att ge positivt planbesked och startbeslut för ett planområde som innefattar kvarteret Gåsen. Marken ägs av det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden och planen är att tillskapa bostäder. Planprogrammet för Skäggetorp godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 14 december 2017 och i detta planprogram anges berörda planområde som lämpligt för en blandning av småhus (främst radhus) samt flerbostadshus.

Planarbetet förväntas påbörjas under andra kvartalet 2018 och fortgå till fjärde kvartalet 2019. Berörda sakägare kommer att delges och informeras i vanlig ordning enligt Plan- och Bygglagen. Mer information kommer när planarbetet har påbörjats.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Skäggetorp för kvarteret Gåsen 3.

 

Kommunens projektledare

Planarkitekt Emma Löfgren som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020