Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skäggetorp - Gåsen 3

Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för att kunna bygga en blandning av flerbostadshus och radhus i området Gåsen 3.

Ett detaljplanearbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för del av Gåsen 3 samt del av Gåsen 8. Marken ägs av det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden och planen är att tillskapa bostäder.

Planprogrammet för Skäggetorp godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 14 december 2017 och i detta planprogram anges det berörda planområdet som lämpligt för en blandning av småhus (radhus) samt flerbostadshus. Detaljplanearbetet undersöker möjligheten att preliminärt bebygga området med cirka 70 lägenheter i flerbostadshus och 8 radhus fördelat på de två fastigheterna. Detaljplanearbetet beräknas pågå mellan 2021-2022.

Process

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Skäggetorp för Gåsen 3 m.fl.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Sara Bergström som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021