Hoppa till huvudinnehåll

Vasastaden - Amatören 1 med flera

Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för bostäder i flerbostadshus samt grundskola och förskola.

Amatoren.png

Markering i kartan visar planområdet.

Övre Vasastaden blir en ny del av innerstaden. Linköpings innerstadsgräns flyttas ut och staden får ett nytt ansikte mot norr. Detaljplanen är en del av områdesutvecklingen i övre Vasastaden, där etapp 1 redan är genomförd.
 
Inom etapp 1 har cirka 900 bostäder färdigställts. Nu jobbar vi med planeringen av etapp 2 med cirka 1 400 bostäder, förskola och grundskola med idrottshall. Sedan sommaren 2022 pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för den andra etappen av utvecklingen av Övre Vasastaden. Detaljplaneområdet sträcker sig från de nybyggda flerbostadshusen (som byggdes i etapp 1) och längs med Industrigatan upp till Bergsrondellen.
 
Även Industrigatan planeras att byggas om inom etapp 2. Även andra lokalgator i området planeras att byggas om och bättre gång- och cykelvägar planeras det för i området. Sveaparken ska rustas upp.
 
Botrygg, Riksbyggen JM och Skanska är fastighetsägare och kommunen äger marken för parkområdet och gatorna i området.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Vasastaden för Amatören 1 med flera.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Malin Cuclair. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

 

Fler planer för övre Vasastadens utveckling

Övre Vasastaden blir en ny del av innerstaden. Linköpings innerstadsgräns flyttas ut och staden får ett nytt ansikte mot norr. Utvecklingen består av flera planer.

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023