Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Områdesutveckling: Djurgården

I den nya stadsdelen Djurgården kommer 2 500 nya bostäder, skolor, förskolor, gruppboenden samt handel, kontor och service att uppföras.

Vad händer på Djurgården?

När den nya stadsdelen Djurgården är fullt utbyggd så kommer ca 2 500 bostäder att vara uppförda. Här planeras för skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsplatser samt utökad handel och kontor, utöver den service som redan finns i Djurgårdens centrum. I området planeras även för en stadsdelspark.

Etapp 1

Den första etappen omfattar det som ska utgöra stadsdelen Djurgårdens centrum. Etapp 1 innehåller 800-1000 bostäder, en grundskola och en utökning av handel och service runt ett nytt stadsdelstorg.

 

När gör vi detta?

Detaljplanen för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2020. Under 2021 planeras markanvisningstävlingen att hållas.

Kontakt

Ansvariga för projektet är planarkitet Åsa Westergren, planarkitekt Erik Adolfsson och exploateringsingenjör Jesper Linde som nås via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Övrigt

Senast uppdaterad den 23 mars 2021