Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hjulsbro-Skogsvallen

Här kommer cirka 400 nya bostäder och en ny förskola att byggas.

 

Vad ska hända på Skogsvallen?

Ett nytt bostadsområde ska byggas med plats för drygt 400 nya bostäder, en ny förskola, lekplats och ett torg. Detaljplanen för området antogs 2018.

Linköpings kommun äger större delen av området, men en del ägs av Botrygg som planerar att påbörja byggnationen av bostadsrätter i flerbostadshus inom sin fastighet under våren 2021. Bebyggelsen inom Linköping kommuns fastighet har delats in i två etapper varav den första består av cirka 200 nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus.

Byggstart för bostäderna inom etapp 1 planeras ske under 2022. För att utse vem som ska bygga bostäderna i etapp 1 har en markanvisningstävling arrangerats, se under rubriken "Aktuellt i projektet". 

 Aktuellt i projektet

Just nu förbereds infrastrukturen i området.

En markanvisningstävling arrangerades för etapp ett 3 september – 30 oktober 2020. I mars 2021 beslutades att de tre byggaktörerna som ska bygga i etapp ett är: 

  • Kamelia Samhällsfastigheter AB
  • Boet Bostad Utveckling AB
  • Spridd AB.

Illustrationskarta över det nya området.

När gör vi detta?

Förberedande infrastrukturarbeten genomförs september 2019 - juni 2021.

Byggstart av de nya bostäderna i etapp1 beräknas äga rum under 2022.  

Markanvisningstävling för etapp två beräknas ske hösten 2021.

Varför gör vi detta?

Vi bygger ett nytt bostadsområde för att tillmötesgå efterfrågan på bostäder.

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Ida Dalhammer, ansvarig för markanvisningstävlingen, och projektledare Daniel Jirlund, ansvarig för utbyggnaden av infrastrukturen. Båda nås via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 1 april 2021