Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hjulsbro-Skogsvallen

Här kommer cirka 400 nya bostäder och en ny förskola att byggas.

 

Vad ska hända på Skogsvallen?

Ett nytt bostadsområde ska byggas med plats för drygt 400 nya bostäder, en ny förskola, lekplats och ett torg. Detaljplanen för området antogs 2018.

Linköpings kommun äger större delen av området, men en del ägs av Botrygg som har påbörjat sin byggnation vilken kommer att färdigställas etappvis med en första inflyttning under 2023. 

Bebyggelsen inom Linköping kommuns fastighet har delats in i två etapper varav den första består av cirka 200 nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus. Byggstart för bostäderna inom etapp 1 planeras ske under 2022. Vem som ska bygga bostäderna i etapp 1 har bestämts genom en markanvisningstävling som arrangerades hösten 2020, se under rubriken "Aktuellt i projektet".

En markanvisningstävling planeras även för etapp 2 vid årsskiftet 2021/2022 för att utse vilka byggaktörer som ska uppföra de bostäderna. Etapp 2 består av bostäder i form av gruppbebyggda småhus och parhus.

I Skogsvallen är även fem småhustomter planerade vilka planeras att förmedlas till privatpersoner via mäklare vid årsskiftet 2022/2023.

 Aktuellt i projektet

En markanvisningstävling arrangerades för etapp ett 3 september – 30 oktober 2020. I mars 2021 beslutades att de tre byggaktörerna som ska bygga i etapp ett är: 

  • Kamelia Samhällsfastigheter AB
  • Boet Bostad Utveckling AB
  • Spridd AB.

Illustrationskarta över det nya området.

När gör vi detta?

Förberedande infrastrukturarbeten färdigställdes juni 2021.

Byggstart av de nya bostäderna i etapp 1 beräknas äga rum under 2022.

Markanvisningstävling för etapp 2 beräknas ske vid årsskiftet 2021/2022.

Säljstart för fem småhustomter planeras till årsskiftet 2022/2023.

Varför gör vi detta?

Vi bygger ett nytt bostadsområde för att tillmötesgå efterfrågan på bostäder.

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Ida Dalhammer, ansvarig för markanvisningstävlingen, och projektledare Daniel Jirlund, ansvarig för utbyggnaden av infrastrukturen. Båda nås via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 8 september 2021