Hoppa till huvudinnehåll

Askeby - möjliga platser för bostäder

Askeby är en av kommunens lite större småorter med god kollektivtrafik. I samhället finns många barn, förskola, skola, goda rekreationsmöjligheter och ett aktivt föreningsliv. Det finns goda förutsättningar till ny bebyggelse i ortens södra delar.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Askeby.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Askeby.

En småort som kan växa

Vi har i översiktsplan för landsbygden och småorterna undersökt förutsättningarna för hur ett trettiotal småorter i Linköping skulle kunna växa med ny bebyggelse, servicefunktioner, kollektivtrafik, trafikförbättrande åtgärder med mera. På denna sida hittar du idéer för hur Askeby skulle kunna utvecklas. Linköpings kommun har inga konkreta planer att förverkliga dessa idéer.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar sju nya lägen där det kan vara möjligt att bygga bostäder.
  • B1 är ett mindre område i anslutning till förskolan på Andreas Lindblomsvägen.
  • B2 ligger vid ett skogsområde öster om Kungshagsvägen.
  • B3 och B4 ligger vardera sidan om väg 754 mot Bankekind.
  • B5 är ett större område i tätortens östra del som är lämpligt för småhustomter och radhusbebyggelse på längre sikt.
  • B6 ligger i tätortens västra delar.
  • B7 ligger i västra delen av orten, söder om väg 761.
  • St1 visar en så kallad strategisk tomt, vilket innebär att den sparas för markanvändning som anses lämplig på sikt, till exempel en förskola.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Så ska området och Linköping utvecklas

Varför ska ni bygga just här? Varför bygger ni på grönområden? Var ska jag parkera i stan? Läs mer om inriktningarna för hur Linköping ska utvecklas så att vi alla kan bo, verka och njuta av livet i Linköping.

Senast uppdaterad den 14 juni 2024