Hoppa till huvudinnehåll

Askeby

Askeby är en av kommunens lite större småorter med god kollektivtrafik. I samhället finns många barn, förskola, skola, goda rekreationsmöjligheter och ett aktivt föreningsliv. Det finns goda förutsättningar till ny bebyggelse i ortens södra delar.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Askeby.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Askeby.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar sju nya lägen för bostäder.

  • B1 är ett mindre område i anslutning till förskolan på Andreas Lindblomsvägen.
  • B2 ligger vid ett skogsområde öster om Kungshagsvägen.
  • B3 och B4 ligger vardera sidan om väg 754 mot Bankekind.
  • B5 är ett större område i tätortens östra del som är lämpligt för småhustomter och radhusbebyggelse på längre sikt.
  • B6 ligger i tätortens västra delar.
  • B7 ligger i västra delen av orten, söder om väg 761.
  • St1 visar en så kallad strategisk tomt, vilket innebär att den sparas för markanvändning som anses lämplig på sikt, till exempel en förskola.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 10 oktober 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: