Hoppa till huvudinnehåll

Bjärka Säby

Bjärka Säby är en slotts- och en herrgårdspräglad miljö som ligger i det vackra eklandskapet söder om Linköping, intill sjön Stora Rängen. Här finns det två områden som är lämpliga för ny bebyggelse.

Karta över utvecklingsområden i Bjärka Säby

Kartan visar olika utvecklingsområden i Bjärka Säby.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar två nya lägen för bostäder i Bjärka Säby.

  • B1 är ett område väster om Stångådalsbanan med plats för 2-3 stora småhustomter.
  • B2 är ett område för ny bebyggelse öster om Stångådalsbanan.
  • St1 visar en så kallad strategisk tomt, vilket innebär att den sparas för markanvändning som anses lämplig på sikt, till exempel förskola/skola.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 10 oktober 2022