Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Björkeberg

Björkeberg ligger i kommunens västra slättlandskap och är ett långsträckt samhälle längs två mötande landsvägar. Här finns det förutsättningar för nya bostäder.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Björkeberg.

Bostadsbyggande och service

Utvecklingsskissen visar fyra nya lägen för bostäder i Björkeberg.

B1 ligger i ortens nordligaste delar och är lämpligt för två, tre stora småhustomter med möjlighet till vackra utblickar.

B2 ligger väster om väg 1051. Området är lämpligt för ett antal stora småhustomter.

B3 ligger i de södra delarna av orten. Området är lämpligt för småhustomter, radhus och eventuellt något mindre flerbostadshus med marklägenheter.

B4 ligger i ortens sydöstra del. Området är lämpligt för småhustomter, radhus och eventuellt något mindre flerbostadshus med marklägenheter. Inom område B4 föreslås en "strategisk tomt" för exempelvis en framtida förskola.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021