Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gammalkil kyrkby

Gammalkil kyrkby ligger i gränstrakterna mellan slätt- och skogsbygd söder om Linköping. Här finns tillgång till viss kollektivtrafik samt förutsättningar för bebyggelse av småhus.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Gammalkil kyrkby.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar ett nytt läge för bostäder i Gammalkil kyrkby.

B1 är ett mindre område där två småhustomter är möjliga.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021