Hoppa till huvudinnehåll

Gistad kyrkby

Gistad är en kyrkby på slätten i den västra delen av kommunen. Här finns det förutsättningar att komplettera befintlig bebyggelse med flera småhus. I närliggande Gistad samhälle finns förskola, omsorgsboende, verksamheter och ett aktivt föreningsliv.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Gistad kyrkby.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Gistad kyrkby.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar två nya lägen för bostäder i Gistad kyrkby.

  • B1 är ett skogsområde som ger möjlighet att komplettera kyrkbyn med ett antal stora småhustomter med utblickar över landskapet.
  • B2 är ett område i anslutning till kyrkan. Området är en naturlig komplettering av den befintliga bebyggelsen där det finns möjlighet till 2-3 stora småhustomter.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 10 oktober 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: