Hoppa till huvudinnehåll

Gistad kyrkby - möjliga platser för bostäder

Gistad är en kyrkby på slätten i den västra delen av kommunen. Här finns det förutsättningar att komplettera befintlig bebyggelse med flera småhus. I närliggande Gistad samhälle finns förskola, omsorgsboende, verksamheter och ett aktivt föreningsliv.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Gistad kyrkby.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Gistad kyrkby.

En småort som kan växa

Vi har i översiktsplan för landsbygden och småorterna undersökt förutsättningarna för hur ett trettiotal småorter i Linköping skulle kunna växa med ny bebyggelse, servicefunktioner, kollektivtrafik, trafikförbättrande åtgärder med mera. På denna sida hittar du idéer för hur Gistad kyrkby skulle kunna utvecklas. Linköpings kommun har inga konkreta planer att förverkliga dessa idéer.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar två nya lägen där det kan vara möjligt att bygga bostäder i Gistad kyrkby.

  • B1 är ett skogsområde som ger möjlighet att komplettera kyrkbyn med ett antal stora småhustomter med utblickar över landskapet.
  • B2 är ett område i anslutning till kyrkan. Området är en naturlig komplettering av den befintliga bebyggelsen där det finns möjlighet till 2-3 stora småhustomter.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 13 maj 2024