Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gistad

Gistad är en landsbygdsort på slätten. Här finns förskola, omsorgsboende, verksamheter och ett aktivt föreningsliv. Orten har goda förutsättningar för ny bebyggelse i vackra lantliga lägen med utblickar i landskapet.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Gistad.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar tre nya lägen för bostäder i Gistad.

B1 ligger i ortens östra delar i anslutning till idrottsklubbens verksamhet. Området är lämpligt för stora småhustomter, radhus och eventuellt mindre flerbostadshus med marklägemheter.

B2 ligger i anslutning till befintlig bebyggelse söder om väg 772. Området är lämpligt för ett antal stora småhustomter.

B3 ligger i Gistads västra delar, söder om Fridhemsvägen. Området är lämpligt för ett antal stora småhustomter.

St1 visar en så kallad strategisk tomt, vilket innebär att den sparas för markanvändning som anses lämplig på sikt, till exempel en förskola.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021