Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ledberg kyrkby

Ledberg kyrkby ligger vackert med utblick mot landskapet och Svartån. Här finns förutsättningar för en anpassad mindre komplettering av den nuvarande bebyggelsen. Orten har tillgång till viss kollektivtrafik.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Ledberg kyrkby.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar ett nytt läge för bostäder i Ledberg kyrkby.

B1 är ett område nära Svartån med möjlighet att komplettera kyrkbyn med 2-3 stora småhustomter med utblickar mot lanskapet och Svartån.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021