Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ljung kyrkby

I Ljung kyrkby finns det områden med förutsättningar för flera småhustomter.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Ljung kyrkby.

Om orten

Ljung kyrkby ligger i den norra delen av kommunen.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar tre nya lägen för bostäder i Ljung kyrkby.

B1 är ett område intill Ljungs skola, lämpligt för småhus med utsikt över odlingslandskapet.

B2 är ett område för stora småhustomter med möjliga utblickar över landskapet och mot Ljungsjön.

B3 ligger där gamla tegelbruksfabriken tidigare fanns och bedöms lämpligt för småhus. 

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021