Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Maspelösa

Maspelösa är en mindre ort på slätten nordväst om Vikingstad. Här finns det förskola samt tillgång till viss kollektivtrafik. På orten finns möjlighet att komplettera med flera småhus, radhus och flerbostadshus.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Maspelösa.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar fyra nya lägen för bostäder i Maspelösa.

B1 ligger i ortens västra delar och består av två stora obebyggda tomter med möjlighet till vackra utblickar över slätten.

B2 ligger i Maspelösas norra delar i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och förskola. Kommunen arbetar med småhustomter och utvecklad utemiljö vid förskolan.

B3 ligger i de södra delarna av orten och är lämpligt för småhustomter, radhus och eventuellt något mindre flerbostadshus med marklägenheter.

B4 i den sydöstra delen av orten är lämpligt för friliggande småhustomter.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021