Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Norra Fjälla-Södra Fjälla-Sjövik

Fjälla är ett fritidshusområde vid Järnlunden som delvis omvandlats till året runt-boende. Här kan ytterligare bostäder byggas, om gemensam vatten- och avloppslösning ordnas. Utvecklingen av nya tomter kräver detaljplan.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Norra Fjälla-Södra Fjälla-Sjövik.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar fyra nya lägen för bostäder i Norra Fjälla-Södra Fjälla-Sjövik.

B1 -området är lämpligt för ett antal stora småhustomter.

B2 -området består av två delområden och är lämpligt för stora småhustomter med möjlighet till vackra utblickar över Järnlunden.

B3 ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Området är lämpligt för stora småhustomter med möjlighet till vackra utblickar i landskapet.

B4/LIS10f är lämpligt för småhustomter uppförda i form av ekoby, en boendeform där husen är energisnåla, byggda av naturvänliga material och med en lokalt anpassad VA-lösning. Eventuellt kan ett mindre flerfamiljshus med ekologisk inriktning byggas.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021