Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nykil

Nykil är en lite större och expanderande småort i sydvästra delen av kommunen. Här finns flera förskolor, en skola som för närvarande byggs ut, en närbutik samt goda kommunikationer. Orten har förutsättningar för ny småhusbebyggelse.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Nykil.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar två nya lägen för bostäder i Nykil.

B1 är ett mindre område i ortens norra delar, öster om väg 617 med möjlighet till småhustomter.

B2 som ligger i den östra utkanten av Nykil, i anslutning till motionsspåret, är lämpligt för småhustomter.

St visar en så kallad strategisk tomt, vilket innebär att den sparas för markanvändning som anses lämplig på sikt, till exempel ytterligare en förskola.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021