Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Örtomta

Örtomta är en mindre landsbygdsort på slätten med bostadsbebyggelse, förskola och ett aktivt föreningsliv. I närliggande Askeby finns skola årskurs F–6. I Örtomta finns förutsättningar finns för viss ny bebyggelse i vackra lantliga lägen.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Örtomta.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar två nya lägen för bostäder i Örtomta.

B1 är lämpligt för ett antal stora småhustomter med möjlighet till vacker utsikt över slätten. Ny bebyggelse anpassas till kyrkmiljön och till den befintliga bebyggelsen.

BS1 omfattar Örtomta tidigare skola. Området är lämpligt för småhus, radhus och/eller mindre flerbostadshus. Delar av den befintliga skolan skulle kunna användas för verksamheter.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021