Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Rappestad

Rappestad ligger i slätten i västra delen av kommunen. Här finns en kyrka, förskola och skola årskurs F-3 samt tillgång till kollektivtrafik. Orten har goda förutsättningar för ny bebyggelse av bostäder.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Rappestad.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar fem nya lägen för bostäder i Rappestad.

B1 och B2 är två områden öster om Johan Bergströms väg som är lämpliga för komplettering med stora småhustomter.

B1 kan även vara lämpligt för radhus eller ett mindre flerbostadshus med marklägenheter.

B3 är ett område söder om Backasandsgatan för stora småhustomter.

B4 är ett större område i tätortens sydvästra delar för småhustomter eller radhus.

B5 ligger i ortens norra delar, norr om väg 1027. Området är lämpligt för småhustomter, radhus och/eller något mindre flerbostadshus med marklägenheter.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021