Hoppa till huvudinnehåll

Ringstorp

Ringstorp är en mindre ort i det variationsrika landskapet i östra delen av kommunen. Här finns möjligheter för ett antal stora småhustomter i ett skogsnära läge. Orten har tillgång till kollektivtrafik. Förskola och skola finns i närliggande Örtomta och Askeby.

Karta över utvecklingsområden i Ringstorp.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Ringstorp.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar två nya lägen för bostäder i Ringstorp.

  • B1 i de norra delarna av orten är lämpligt för ett antal stora småhustomter i ett skogsnära läge med vackra utblickar i landskapet.
  • B2 innefattar två bostadstomter.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 10 oktober 2022