Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Rystad kyrkby

Rystad är en mindre kyrkby ute på slätten i östra delen av kommunen. Här finns möjlighet att komplettera befintlig bebyggelse med flera småhus i ett skogsnära läge. Förskolor, skolor och annan service finns i närliggande Tallboda och Ekängen.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Rystad kyrkby.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar två nya lägen för bostäder i Rystad.

B1 ligger i ortens östra delar på vardera sidan om Frisbovägen. Området är lämpligt för ett antal stora småhustomter i ett skogsnära läge med möjlighet till vackra utblickar i landskapet.

B2 ligger i ortens västra delar med och består av fem detaljplanelagda småhustomter.

Område BS1, som ligger norr om Frisbovägen, är lämpligt både för bostäder och för verksamheter utan omgivningsverkan.

St visar en så kallad strategisk tomt, vilket innebär att den sparas för markanvändning som anses lämplig på sikt, till exempel ytterligare en förskola.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021