Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sandvik-Korsvik-Roxenbaden

Sandvik-Korsvik-Roxenbaden är ett fritidshusområde vid Roxen som delvis har omvandlats till året runt-boende. Här finns det möjligheter för nya småhustomter samt tomt för en förskola, under förutsättning att gemensamma lösningar för vatten och avlopp anordnas.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Sandvik-Korvik-Roxenbaden.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar fem nya lägen för bostäder i Sandvik-Korsvik-Roxenbaden.

B1 är ett område för nya småhustomter samt en tomt för en förskola enligt pågående detaljplanearbete.

B2 är ett mindre område för bostäder.

B3 och B4 är områden för småhus i områdets östra del.

B5 är ett område vid Roxtorp lämpligt för småhusbebyggelse.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021