Hoppa till huvudinnehåll

Sätra fritidshusområde

Sätra fritidshusområde ligger invid Sätrasjön och har genom åren delvis omvandlats till område för åretruntboende. Sätra ligger nära Bestorp samhälle som erbjuder förskola, skola, omsorgsboende, livsmedelsbutik samt kollektivtrafik. Här finns det förutsättningar att tillföra nya bostäder i attraktivt vattennära läge, om gemensam anläggning för vatten och avlopp anordnas.

Karta som visar olika utvecklingsområden i Sätra Fritidshusområde

Kartan visar olika utvecklingsområden i Sätra fritidshusområde.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar tre nya lägen för bostäder i Sätra fritidshusområde.

B1, B2 och B3/LIS8b som alla ligger i norra delen av tötorten är lämpliga för stora småhustomter i vackra, lantliga och sjönära lägen.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 12 oktober 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: