Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sätravallen

Sätravallen är ursprungligen ett friluftsområde som delvis kan omvandlas till permanent bebyggelse i ett vackert, lantligt och sjönära läge. Området ligger nära Bestorp samhälle som erbjuder förskola, skola, omsorgsboende, livsmedelsbutik samt kollektivtrafik.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Sätravallen.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar två nya lägen för bostäder i Sätravallen.

B1 området omfattas av en detaljplan som omfattar tolv nya småhustomter och sex befintliga bostäder.

B2 omfattar sju nya småhustomter. Eventuellt kan även två gärden bebyggas med småhus.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021