Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sjögestad

Sjögestad är en landsbygdsort på slätten väster om Linköping. Här finns idag enfamiljsvillor och hyresrätter, restaurang, förskola samt en aktiv idrottsklubb. Orten har förutsättningar för ny bebyggelse i vackra lantliga lägen utmed Lillån.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Sjögestad.

Boende och service

Utvecklingsskissen visar ett nytt läge för bostäder i Sjögestad.

B1 ligger i ortens sydvästra delar och är lämpligt för stora småhustomter eller radhus.

St1 är ett "strategiskt område" för orten, med den gamla skolbyggnaden och befintlig förskola. En del av den gamla skolbyggnaden har stått tom under flera år och bör ges en annan användning, exempelvis som lägenheter.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021