Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skeda kyrkby

Skeda kyrkby ligger på slätten söder om Slaka i en naturskön kulturbygd. Här finns förskola/skola med idrottshall samt goda kommunikationer. I Skeda finns det möjligheter att bygga flera småhus som en komplettering av den befintliga kyrkbyn.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Skeda kyrkby.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar ett nytt läge för bostäder i Skeda kyrkby.

B1 är ett område som kan bebyggas med 2-3 småhus som en komplettering av den befintliga kyrkbyn.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021