Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skeda Udde

Skeda Udde är en vackert belägen landsbygdsort relativt nära tätorten Linköping. Här finns förskola, livsmedelsbutik samt bra kollektivtrafik. Orten har förutsättningar för ny bebyggelse i lägen som nu detaljplaneras.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Skeda Udde.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar tre nya lägen för bostäder i Skeda Udde.

B1 omfattar ett större skogsområde väster om Haraldsbovägen. Här planläggs för småhus i vacker natur.

B2 och B3 som ligger i de södra delarna av Skeda Udde detaljplaneras också för småhus.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021