Hoppa till huvudinnehåll

Slaka

Slaka är en växande landsbygdsort, i nära anslutning till tätorten Linköping. Här finns både äldre och ny villabebyggelse, förskola/skola samt goda kommunikationer. Orten har goda förutsättningar att utökas med flera småhustomter, mindre flerfamiljshus och hästgårdar.

Karta som visar olika utvecklingsområden i Slaka

Kartan visar olika utvecklingsområden i Slaka.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar tre nya lägen för bostäder i Slaka.

B1 omfattar det gamla bussgaragets tomt. Här finns möjlighet till nya småhus samt även mindre flerfamiljshus som eventuellt kan passa för de som vill bo kvar i området.

B2 är ett större område väster om Gamla Kalmarvägen. Området är lämpligt för småhustomter, radhusbebyggelse och mindre flerfamiljshus.

N1 utgörs av Åsdymlingen med stora tomter med hästgårdar som bör kunna kompletteras med ytterligare några hästgårdar.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 12 oktober 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: