Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Snavudden

Snavudden ligger mellan Berg och Stjärntorp vid Roxens västra strand. Här finns ett tjugotal hus, de flesta för året runt-boende. Möjlighet finns att komplettera området med tomter för småhus.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Snavudden.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar tre nya lägen för bostäder i Snavudden.

B1 ligger utmed vägen mellan Flemma gård och Snavudden. Här finns utrymme för ett antal stora småhustomter.

B2 ger möjlighet till ett antal större tomter för småhus. 

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021