Hoppa till huvudinnehåll

Snavudden - möjliga platser för bostäder

Snavudden ligger mellan Berg och Stjärnorp vid Roxens västra strand. Här finns ett tjugotal hus, de flesta för åretruntboende. Möjlighet finns att komplettera området med tomter för småhus.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Snavudden

Kartan visar olika utvecklingsområden i Snavudden.

En småort som kan växa

Vi har i översiktsplan för landsbygden och småorterna undersökt förutsättningarna för hur ett trettiotal småorter i Linköping skulle kunna växa med ny bebyggelse, servicefunktioner, kollektivtrafik, trafikförbättrande åtgärder med mera. På denna sida hittar du idéer för hur Snavudden skulle kunna utvecklas. Linköpings kommun har inga konkreta planer att förverkliga dessa idéer.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar tre nya lägen där det kan vara möjligt att bygga  bostäder i Snavudden.

B1 ligger utmed vägen mellan Flemma gård och Snavudden. Här finns utrymme för ett antal stora småhustomter.

B2 ger möjlighet till ett antal större tomter för småhus. 

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 22 maj 2024