Hoppa till huvudinnehåll

Svartmåla-Kallvik-Unön - möjliga platser för bostäder

Svartmåla-Kallvik och Unön är ursprungliga fritidsområden vid Stora Rängen som delvis har omvandlats till åretruntboende. Dessa områden kan kompletteras med ny bebyggelse under förutsättning att gemensamma vatten- och avloppsanläggningar anläggs. Utveckling av nya tomter kräver detaljplan.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Svartmåla, Kallvik och Unön

Kartan visar olika utvecklingsområden i Svartmåla-Kallvik-Unön.

En småort som kan växa

Vi har i översiktsplan för landsbygden och småorterna undersökt förutsättningarna för hur ett trettiotal småorter i Linköping skulle kunna växa med ny bebyggelse, servicefunktioner, kollektivtrafik, trafikförbättrande åtgärder med mera. På denna sida hittar du idéer för hur Svartmåla-Kallvik-Unön skulle kunna utvecklas. Linköpings kommun har inga konkreta planer att förverkliga dessa idéer.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar nya lägen där det kan vara möjligt att bygga bostäder i Svartmåla-Kallvik-Unön. B1-B7 bedöms vara lämpligt för småhustomter.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 22 maj 2024