Hoppa till huvudinnehåll

Svartmåla-Kallvik-Unön

Svartmåla-Kallvik och Unön är ursprungliga fritidsområden vid Stora Rängen som delvis har omvandlats till åretruntboende. Dessa områden kan kompletteras med ny bebyggelse under förutsättning att gemensamma vatten- och avloppsanläggningar anläggs. Utveckling av nya tomter kräver detaljplan.

Karta som visar olika utvecklingsområden i Svartmåla, Kallvik och Unön

Kartan visar olika utvecklingsområden i Svartmåla-Kallvik-Unön.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar nya lägen för bostäder i Svartmåla-Kallvik-Unön.

B1-B7 bedöms vara lämpligt för småhustomter.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 12 oktober 2022