Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ulrika

Ulrika är en landsbygdsort i södra delen av kommunen. Här finns förskola, skola, butik, omsorgsboende, varierade boendeformer och viss kollektivtrafik. Orten har förutsättningar att utvecklas genom att tillföra viss ny bebyggelse i vackra lägen.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Ulrika.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar två nya lägen för bostäder i Ulrika.

B1 är ett område i ortens norra delar i anslutning till befintlig ortsstruktur. Här finns möjlighet till småhustomter och eventuellt något mindre flerfamiljshus i ett vackert lantligt läge med utblickar i landskapet.

B2 ligger väster om sjön Bengölen. Området är lämpligt för en rad av stora tomter med utsikt över sjön och samhället.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021