Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vårdnäs-Västerby

Vårdnäs och Västerby ligger mellan sjöarna Lilla och Stora Rängen, söder om Linköping. Vårdnäs är en kyrkby med en stiftsgård samt lantliga hus och gårdar. Västerby består av bostadsbebyggelse och en golfbana. Området har goda förutsättningar för utveckling av attraktiva boendemiljöer och besöksnäring.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Vårdnäs-Västerby.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar flera nya lägen för bostäder i Vårdnäs-Västerby.

B1-B11 är områden för nya småhus kring Västerby golfbana.

B10 och B11 är områden för nya radhus av samma typ som finns väster om Västerby golfklubbs klubbhus.

B5/LIS12b och B7/LIS12c är områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Här finns möjlighet till tomter för småhus.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021